Abonentní řada B

Cyklus šesti večerních koncertů

Řada B je „vyvažující“. Některé koncerty jdou odvážně naproti hudbě 20. a 21. století, další se zase uchylují k naprosté repertoárové klasice. Tu v českých zemích představuje především Smetanova Má vlast, kterou bude Semjon Byčkov dirigovat v Praze dokonce poprvé. Ke klasice rozhodně počítáme i program Tomáše Netopila s dvěma Beethovenovými skladbami a Rameauovou suitou. K soudobému protipólu patří Byčkovem nastudovaná Dutilleuxova Druhá symfonie, ale především koncert s díly Miroslava Srnky a Petera Eötvöse, dirigovaný druhým z nich. Mezi klasiky 20. století už patří Martinů nebo Stravinskij, ale také vrchol řady: Janáčkova opera Káťa Kabanová, která zazní koncertně v jejím samém závěru. Vedle operních sólistů se můžeme těšit na klavíristy Katiu a Marielle Labèque, Rudolfa Buchbindera a Ivo Kahánka, houslistku Lisu Batiashvili, violoncellistu Gautiera Capuçona a trumpetistu Tamáse Pálfalviho.