Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.

Hledat

Tvořte s námi orchestr, který má zvuk

Snažíme se o co nejlepší propagaci nejen české klasické hudby doma i ve světě a řadou veřejných prospěšných aktivit naplňujeme přesvědčení, že hudba dokáže měnit lidské životy k lepšímu.
Obrázek 1-43-2.jpg

Konkurzy

Jak konkurz probíhá

Následující popis slouží pouze pro orientační představu. Nenahrazuje kompletní Konkurzní řád orchestru České filharmonie.

Výběr účastníků konkurzu


Všichni žadatelé o účast v konkurzu musí do stanoveného data vyplnit přihláškový formulář, jehož součástí jsou i odkazy na videonahrávky předepsaných skladeb. Z došlých přihlášek vybere výběrová komise uchazeče s odpovídající interpretační úrovní, praxí a vzděláním a zašle jim pozvánku ke konkurzu.

Obrázek mahler_7_1-14_webres_-c-_petr_chodura.jpg

1. kolo


První kolo je anonymní (tj. „za plentou“) a vylučovací. Skládá se
1.    ze hry povinných sólových skladeb,
2.    ze hry předem oznámených orchestrálních partů.

Do druhého kola postupují uchazeči, kteří na základě hlasování členů komise získají více než polovinu kladných hlasů. Hlasování má formu ANO-NE.

Obrázek prace-v-rudolfinu-webres-c-luciekrejzlova-10.jpg

2. kolo


Druhé neanonymní kolo se skládá
1.    ze hry povinných sólových skladeb
2.    ze hry předem oznámených orchestrálních partů,
3.    případně rovněž ze hry orchestrálních partů předem neoznámených.

Druhé kolo hodnotí členové komise známkou na škále 0 až 100 bodů. Pro úspěšné vykonání konkurzu je nutné získat konkurzní známku 80 a vyšší. Vítězem konkurzu se stává uchazeč, který po výsledném sečtení všech bodů získá nejvyšší konkurzní známku, pokud se nekoná ještě kolo třetí.  

Obrázek 220101_novoroc-ni-_koncert_c-f_-c-_petr_chodura1-29.jpg

(3. kolo volitelně)


Případné třetí kolo – o jeho konání rozhoduje konkurzní komise – sestává z provedení dvou koncertních programů každým postoupivším uchazečem. Po provedení všech koncertních programů hlasuje celá konkurzní komise o vítězi, se kterým je následně uzavřena smlouva na dobu určitou v délce jednoho roku („čekatelské období“). 

Po skončení zkušební lhůty hlasují členové orchestru o tom, bude-li hráč přijat do pracovního poměru na dobu neurčitou. Aby se tak stalo, je nutný souhlas minimálně 80% osob oprávněných hlasovat.

Obrázek 1-14.jpg

Poznejte nás blíž

zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.