Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.

Hledat

Orchestrální akademie


Česká filharmonie, stejně jako jiné přední světové orchestry, má zájem na výchově dalších generací špičkových hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto od sezony 2012/2013 vznikla na její půdě Orchestrální akademie. Její členové se zapojují do zkoušek, koncertů, nahrávacích projektů i zájezdů České filharmonie, hrají edukativní i komorní koncerty, učí se od předních hráčů orchestru a sbírají tak neocenitelné zkušenosti pro výkon svého budoucího povolání.

Obrázek orchestralni-akademie-23-24-1.jpg

O programu Orchestrální akademie

Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v akademii prvního českého orchestru mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Program se zaměřuje převážně na oblast orchestrální hry, ale dává příležitosti rovněž k rozvoji v komorní hře a v edukačních programech.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru České filharmonie s sebou přináší mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Česká filharmonie se založením své vlastní akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Informace o studiu

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do Orchestrální akademie České filharmonie je úspěšné vykonání konkurzu. Do programu Orchestrální akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let (rozhodující je věk v den konání konkurzu). 

Aktuálně vypisované pozice najdete na stránce Konkurzy.

Konkurzy

Aktuálně vypisované pozice najdete na stránce Konkurzy.

Náplň studia

Program Orchestrální akademie České filharmonie je zaměřen na intenzivní rozvoj v orchestrální hře – členové akademie se účastní zkoušek, koncertů, zájezdů i nahrávacích projektů České filharmonie pod vedením předních světových dirigentů. Členové akademie mají možnost se na jednotlivé projekty připravovat pod vedením kmenových hráčů České filharmonie, kteří jim pomáhají se studiem partů a předávají jim své bohaté hráčské zkušenosti.

Vedle účasti na koncertech v rámci abonentních řad České filharmonie se členové Orchestrální akademie pravidelně zapojují rovněž do projektů pořádaných oddělením vzdělávacích programů České filharmonie – mají možnost se pravidelně účastnit koncertů České studentské filharmonie, které jsou určeny jak klasickému, tak studentskému publiku, a dále tak prohlubovat svou orchestrální praxi. Rozvoj v komorní hře je realizován prostřednictvím koncertů organizovaných ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu. 

Délka a rozsah studia

Účast každého člena Orchestrální akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony, z nichž každá obvykle začíná v září a končí v červnu. Studium je zakončeno absolutoriem.

Během každé koncertní sezony se členové Orchestrální akademie účastní až 100 orchestrálních frekvencí v Praze i na zájezdech, 1-2 projektů České studentské filharmonie v rámci abonentních řad České filharmonie a Komorního koncertu Orchestrální akademie pořádaného v rámci ČSKH.

Nad rámec těchto aktivit se členové akademie mohou účastnit i dalších projektů pořádaných Českou filharmonií.

Po splnění dvouletého studia v Orchestrální akademii České filharmonie získá každý účastník certifikát vydaný Českou filharmonií, který slouží jako doklad o řádném absolvování Orchestrální akademie České filharmonie.

Individuální výuka

Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči České filharmonie. Každý účastník má nárok na čtyři hodiny individuální výuky měsíčně.

Odměňování

Členové Orchestrální akademie jsou odměňováni částkou 750 Kč za jednu odehranou orchestrální frekvenci, tj. až 75 000 Kč za jednu koncertní sezonu v závislosti na počtu odehraných frekvencí s orchestrem Česká filharmonie. Účast na edukativních a komorních projektech je honorována zvlášť.

Práva a povinnosti členů Orchestrální akademie jsou upraveny Smlouvou o účasti na Orchestrální akademii. Mezi členy OA a Českou filharmonií nevzniká žádný pracovněprávní vztah. Česká filharmonie nezajišťuje úhradu zdravotního pojištění účastníků Orchestrální akademie – ti jsou sami zodpovědní za plnění veškerých svých daňových a dalších obdobných povinností na své náklady.

Česká filharmonie neposkytuje ani nehradí členům Orchestrální akademie ubytování v Praze ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

Koncerty a projekty

Členové Orchestrální akademie se kromě pravidelného účinkování na téměř všech koncertech České filharmonie zapojují do celé řady dalších projektů a koncertů. Nejdůležitějšími z nich jsou vystoupení České studentské filharmonie v rámci abonentních řad ČF a Komorní koncert členů OA. 

Díky dlouhodobé spolupráci České filharmonie s Královskou hudební akademií (RAM) v Londýně mají rovněž členové Orchestrální akademie možnost absolvovat krátkodobé studijní stáže na této prestižní vzdělávací instituci v Londýně a setkávat se se studenty z RAM na koncertech České filharmonie v Praze. Pomocí těchto aktivit se Česká filharmonie snaží ještě více pomoci hudebnímu rozvoji mladých profesionálů a přispět ke kvalitě hudebního vzdělávání v České republice. 

Spolupráce s Royal Academy of Music v Londýně

V sezoně 2023/2024 odstartuje Česká filharmonie společně s Královskou hudební akademií v Londýně zbrusu nový program zaměřený na vzdělávání a kulturní výměnu členů Orchestrální akademie ČF a studentů Královské hudební akademie. Projekt vznikl za laskavé finanční podpory nadace Gage Foundation pod hlavičkou Fondu Semjona Byčkova pro podporu vzdělávání.

Tento výměnný program přinese vybraným studentům Královské hudební akademie v Londýně a členům Orchestrální akademie ČF jedinečnou příležitost získat přístup do zcela nového hudebního prostředí, navázat kontakty a získat cenné zkušenosti, které jsou klíčové k nastartování profesionální hudební kariéry. Během úvodního dvouletého pilotního programu bude vysláno 8 studentů z Královské hudební akademie do Prahy a následně o rok později přijede 8 členů Orchestrální akademie ČF do Londýna.

Studenti z Královské hudební akademie přijedou do Prahy v únoru 2024 nastudovat koncertní program po boku hráčů z České filharmonie sestávající z děl Gustava Mahlera, Arthura Honeggera a Ondřeje Kukala a pod dirigentským vedením Jakuba Hrůši vystoupí na třech koncertech v Rudolfinu 14., 15. a 16. února 2024. V následující sezoně 2024/2025 absolvují členové Orchestrální akademie týdenní stáž na Královské hudební akademii v Londýně, kde dostanou individuální lekce od tamějších pedagogů, zúčastní se orchestrálního projektu s místními studenty a zapojí se do masterclass organizovaných Královskou hudební akademií.  

Kontakt

Tereza Dudková
tajemnice orchestru

Partnerem rozvoje mladých talentů je společnost Bonatrans.

zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.