Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.

Hledat

Orchestrální akademie


Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v akademii prvního českého orchestru mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Obrázek orchestralni-akademia-2023.jpg

Program se zaměřuje převážně na oblast orchestrální hry, ale dává příležitosti rovněž k rozvoji v komorní hře a v edukačních programech.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru České filharmonie s sebou přináší mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Česká filharmonie se založením své vlastní akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do Orchestrální akademie české filharmonie je úspěšné vykonání konkurzu. 

Do programu Orchestrální akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let (rozhodující je věk v den konání konkurzu). 

Aktuálně vypisované pozice najdete v sekci Konkurzy.

Náplň studia

Program Orchestrální akademie České filharmonie je zaměřen na intenzivní rozvoj v orchestrální hře – členové akademie se účastní zkoušek, koncertů, zájezdů i nahrávacích projektů České filharmonie pod vedením předních světových dirigentů. Členové akademie mají možnost se na jednotlivé projekty připravovat pod vedením kmenových hráčů České filharmonie, kteří jim pomáhají se studiem partů a předávají jim své bohaté hráčské zkušenosti. 

Vedle účasti na koncertech v rámci abonentních řad České filharmonie se členové Orchestrální akademie pravidelně zapojují rovněž do projektů pořádaných oddělením vzdělávacích programů České filharmonie – mají možnost se pravidelně účastnit koncertů České studentské filharmonie, které jsou určeny jak klasickému, tak studentskému publiku, a dále tak prohlubovat svou orchestrální praxi. Rozvoj v komorní hře je realizován prostřednictvím koncertů organizovaných ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu. 

Délka a rozsah studia

Účast každého člena Orchestrální akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony, z nichž každá obvykle začíná v září a končí v červnu. Studium je zakončeno absolutoriem. 
Během každé koncertní sezony se členové Orchestrální akademie účastní až 100 orchestrálních frekvencí v Praze i na zájezdech, 1-2 projektů České studentské filharmonie v rámci abonentních řad České filharmonie a Komorního koncertu Orchestrální akademie pořádaného v rámci ČSKH.

Nad rámec těchto aktivit se členové akademie mohou účastnit i dalších projektů pořádaných Českou filharmonií. 

Po splnění dvouletého studia v Orchestrální akademii České filharmonie získá každý účastník certifikát vydaný Českou filharmonií, který slouží jako doklad o řádném absolvování Orchestrální akademie České filharmonie.

Individuální výuka

Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči České filharmonie. Každý účastník má nárok na čtyři hodiny individuální výuky měsíčně.

Odměňování

Členové Orchestrální akademie jsou odměňováni částkou 750 Kč za jednu odehranou orchestrální frekvenci, tj. až 75 000 Kč za jednu koncertní sezonu v závislosti na počtu odehraných frekvencí s orchestrem Česká filharmonie. Účast na edukativních a komorních projektech je honorována zvlášť. 

Práva a povinnosti členů Orchestrální akademie jsou upraveny Smlouvou o účasti na Orchestrální akademii. Mezi členy OA a Českou filharmonií nevzniká žádný pracovněprávní vztah. Česká filharmonie nezajišťuje úhradu zdravotního pojištění účastníků Orchestrální akademie – ti jsou sami zodpovědní za plnění veškerých svých daňových a dalších obdobných povinností na své náklady. 

Česká filharmonie neposkytuje ani nehradí členům Orchestrální akademie ubytování v Praze ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.