Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.

Hledat

Hudba do škol


Projekt Hudba do škol je jako cesta. Vydali jsme se na ni v roce 2017 a kladli jsme si za cíl podpořit učitele a výuku hudební výchovy na školách. Od samého počátku to je cesta velmi inspirativní, cesta lásky k hudbě, plná krásných a poklidných momentů i situací složitých a konfliktních, ze kterých se snažíme učit.

Obrázek 190409_hudba-do-skol_web-res_005_-c-_petr-kadlec.jpg

Na setkáních, která se konala nejprve v Rudolfinu a poté se přesunula do osmi měst napříč
republikou (Brno, Hlučín, Hořice, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Ústí nad Labem, Velvary), vznikl otevřený prostor, kde mohou učitelé sdílet bez obav své zkušenosti z učení. Na vlastní kůži zakoušejí, jak v hudební výchově s dětmi muzicírovat, jak (si) společně hrát, jak vnímat a poslouchat hudbu a jak ji nechat vstoupit do našich životů.

Postupně se před námi ve společných diskusích otevíraly další a další otázky: Jak může hudba
podpořit učení obecně? Pokud by hudba ve školách nezněla jen v hodinách hudební výchovy,
jakou další roli ve vzdělávání může hrát? Jakou roli hraje ve školách pro utváření a kultivaci
společenství?

V období, kdy nebylo možné se potkávat osobně, se díky mnohým nadšencům aktivity postupně přesouvaly do online prostředí. Takový kontakt se rozšířil nejen mezi učiteli, ale i mezi lektory, studenty, hudebníky studentské filharmonie, rodiči, dětmi – lidé se začali přirozeně propojovat v novém kontextu a nad dalšími tématy. I když se to nedělo osobně, byla to pro nás velmi důležitá zkušenost a inspirace pro další směřování projektu. Ještě více jsme pociťovali potřebu propojovat „školní svět“ se skutečným životem a věříme, že právě skrze hudbu může být toto propojování přirozené.

Po cestě kráčíme nadšeně dál a uvidíme, kam nás v další sezoně dovede. Původní projektová koncepce zaměřená na učitele hudební výchovy se nyní proměnila spíše v iniciativu, která si klade za cíl podporovat ty, kteří mají o hudbu hluboký zájem, bez ohledu na profesi. Ve své práci i ve svém životě ji vnímají jako východisko. O hudbu se opírají a svůj vztah a zájem chtějí dále rozvíjet, dále se společně učit a inspirovat.

V rámci projektu vznikla webová stránka Inspiratorium. Ta díky velikému nadšení jejího
zakladatele Jana Kyjovského slouží všem, kteří hledají inspiraci do hodin hudební výchovy.

Setkání pro učitele předškolní výchovy


V rámci projektu Hudba do škol otevíráme prostor všem, kdo chtějí s dětmi muzicírovat už v raném věku. Pro pedagogy mateřských škol, a nejen pro ně, jsme připravili dvě setkání v Rudolfinu.

Obrázek 190530_hudba-do-skolek_hires_04_-c-_petrahajska.jpg
zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.