Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.

Hledat

Hudba do škol


Projekt Hudba do škol je jako cesta. Vydali jsme se na ni v roce 2017 a kladli jsme si za cíl podpořit učitele a výuku hudební výchovy na školách. Od samého počátku to je cesta velmi inspirativní, cesta lásky k hudbě, plná krásných a poklidných momentů i situací složitých a konfliktních, ze kterých se snažíme učit.

Obrázek 190409_hudba-do-skol_web-res_005_-c-_petr-kadlec.jpg

Na setkáních, která se konala nejprve v Rudolfinu a poté se přesunula do osmi měst napříč
republikou (Brno, Hlučín, Hořice, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Ústí nad Labem, Velvary), vznikl otevřený prostor, kde mohou učitelé sdílet bez obav své zkušenosti z učení. Na vlastní kůži zakoušejí, jak v hudební výchově s dětmi muzicírovat, jak (si) společně hrát, jak vnímat a poslouchat hudbu a jak ji nechat vstoupit do našich životů.

Postupně se před námi ve společných diskusích otevíraly další a další otázky: Jak může hudba
podpořit učení obecně? Pokud by hudba ve školách nezněla jen v hodinách hudební výchovy,
jakou další roli ve vzdělávání může hrát? Jakou roli hraje ve školách pro utváření a kultivaci
společenství?

V období, kdy nebylo možné se potkávat osobně, se díky mnohým nadšencům aktivity postupně přesouvaly do online prostředí. Takový kontakt se rozšířil nejen mezi učiteli, ale i mezi lektory, studenty, hudebníky studentské filharmonie, rodiči, dětmi – lidé se začali přirozeně propojovat v novém kontextu a nad dalšími tématy. I když se to nedělo osobně, byla to pro nás velmi důležitá zkušenost a inspirace pro další směřování projektu. Ještě více jsme pociťovali potřebu propojovat „školní svět“ se skutečným životem a věříme, že právě skrze hudbu může být toto propojování přirozené.

Po cestě kráčíme nadšeně dál a uvidíme, kam nás v další sezoně dovede. Původní projektová koncepce zaměřená na učitele hudební výchovy se nyní proměnila spíše v iniciativu, která si klade za cíl podporovat ty, kteří mají o hudbu hluboký zájem, bez ohledu na profesi. Ve své práci i ve svém životě ji vnímají jako východisko. O hudbu se opírají a svůj vztah a zájem chtějí dále rozvíjet, dále se společně učit a inspirovat.

V rámci projektu vznikla webová stránka Inspiratorium. Ta díky velikému nadšení jejího
zakladatele Jana Kyjovského slouží všem, kteří hledají inspiraci do hodin hudební výchovy.

Setkání pro učitele předškolní výchovy


V rámci projektu Hudba do škol otevíráme prostor všem, kdo chtějí s dětmi muzicírovat už v raném věku. Pro pedagogy mateřských škol, a nejen pro ně, jsme připravili dvě setkání v Rudolfinu.

Obrázek 190530_hudba-do-skolek_hires_04_-c-_petrahajska.jpg
zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.