Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.

Hledat

Lukáš Besuch


Nástroj
trombon

Členem České filharmonie
od srpna 2020

Obrázek petr-chodura_b2_petrenko-aimard_lowres_231213205821.jpg

Hru na trombon nejprve studoval v Hradci Králové na ZUŠ Habrmanova u svého otce Vladi-míra Besucha. Od roku 2015 studuje na Pražské konzervatoři ve třídě profesora Josefa Šimka.

Během studia se zúčastnil několika interpretačních soutěží, v roce 2015 Soutěže konzervatoří (1. místo), v roce 2017 Mezinárodní soutěže ve Vratislavi (1. místo), v roce 2018 Soutěže kon-zervatoří a hudebních gymnázií ČR v Teplicích (1. místo), kde jako absolutní vítěz vystoupil sólově s Teplickou filharmonií, a v roce 2018 se zúčastnil soutěže konzervatoří Pardubické de-chy (1. místo, absolutní vítěz).

V letech 2017–2018 byl členem Orchestrální akademie FOK a mezi lety 2018–2020 hrál v Or-chestrální akademii České filharmonie.

zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.