Česká televize


Šířit českou kulturu v její vrcholné formě.
A uchovávat její aktuální podobu pro budoucí generace.
To je v základu partnerství České filharmonie a České televize.

Fotografie ilustrujicí stránku Česká televize

Hudba a Česká filharmonie v různých podobách

Česká televize

Přímo z jeviště

Zprostředkovat jedinečnou událost, její aktéry i atmosféru místa v přímém přenosu.

Česká televize

Stále živá skutečnost

Hudební styly a tělesa, dirigenti a interpreti v dokumentárních pořadech České televize.

Česká televize

Úhel pohledu poslechu

Aktuální interpretace hudebního dění. Události a lidé v průsečíku mnoha pohledů.

Na dosah stále většímu počtu posluchačů

1895+ Na Českou filharmonii do Rudolfina. Každý koncert může na místě poslouchat kolem 800 návštěvníků.
1923+Přichází rozhlas a s ním první živé přenosy. Umění České filharmonie je posluchačům stále blíž a blíž.
1953+Začíná vysílat Československá televize. Z rozhlasového posluchače České filharmonie se stává televizní divák.
Vizualizace hudby dostává nový rozměr.
2016+Česká televize má 6 kanálů. Vlastní umělecký kanál ČT Art. Webové stránky s archivem pořadů. Je dostupná (téměř) vždy a pro každého.

V kvalitě pro dva smysly

Hudba jako mezinárodní jazyk nepotřebuje obraz.
Ale my lidé – její tvůrci, interpreti i posluchači – jsme vizuální podstaty.
Zážitek z uměleckého díla bude vždy jiný. Jiný když můžete
sledovat neopakovatelný výkon sólisty
na vlastní oči zakusit souhru mnoha členů orchestru
vidět za tóny originální gesta a nezaměnitelný výrazový styl.

 

Česká televize

To nejlepší z Rudolfina


5x do roka přímo do vašeho e-mailu.
Přidejte se k 9500+ čtenářů.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Odhlášení na jeden klik.

Zavřít
Tak copak vás zajímá?