Orchestrální akademie

Česká filharmonie, stejně jako jiné přední světové orchestry, má zájem na výchově dalších generací špičkových hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto od sezony 2012/2013 vznikla na její půdě Orchestrální akademie.

Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v akademii prvního českého orchestru mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Program se zaměřuje nejen na oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů Českého spolku pro komorní hudbu a edukativních programů pořádaných Českou filharmonií umožňuje účastníkům akademie také rozvoj v komorní hře.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru České filharmonie s sebou přináší mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Česká filharmonie se založením své vlastní akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Studenti Orchestrální akademie

Sakura Ito / housle

Kateřina Krejčová / housle 

Klára Lešková / housle

Anna Masojídková / housle

Anna Pacholczak / housle

Kateřina Jelínková / viola

Radka Teichmanová / viola

Dora Hájková / violoncello 

Aneta Šudáková / violoncello

Lukáš Holubík / kontrabas

Zdeněk Pazourek / kontrabas

Silvia Ruffino / flétna

Barbora Trnčíková / hoboj

David Šimeček / klarinet

Lucie Havlíčková / fagot

Kryštof Koska / lesní roh

Ladislav Pavluš / trubka

Lukáš Besuch / trombon

Dalibor Vinklar / tuba

Ladislav Bilan / bicí / tympány

Marcin Drajewicz / bicí / tympány

Štěpán Hon / bicí / tympány

 
Informace o studiu
Přihlášky

Ke studiu orchestrální akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let. Aktuální konkurzy najdete o jednu složku níže - Konkurzy.  

STAHUJTE PŘIHLÁŠKU NA AKTUÁLNÍ KONKURZY

Konkurzy

ORCHESTRÁLNÍ AKADEMIE 2020/2021
(studijní období od 1.9.2020)
POŽADAVKY KE KONKURZŮM

 

OBOR: HOUSLE

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

houslový koncert 19. či 20. století (1. věta popř. s kadencí) nebo rozsáhlejší koncertní skladba stejného období

 

Konkurz se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR: VIOLA

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

koncert (dvě věty – nejlépe 1. a 2.) nebo koncertantní skladba z období od klasicismu až do 1. pol. 20. století dle vlastního výběru

 

Konkurz se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR: VIOLONCELLO

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

a) 1. věta z výběru koncertů       J. Haydn: C dur
                                      nebo      J. Haydn:            D dur
                                      nebo      L. Boccherini:    B dur

                    a

b) 2. věta z výběru koncertů     Dvořák: h moll
                                      nebo     R. Schumann:   a moll
                                      nebo     D. Šostakovič:   č. 1 Es dur

                                          

Konkurz se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR:  FLÉTNA

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

Mozart: Koncert G dur – 1. a 2. věta

 

Konkurz se bude konat ve čtvrtek 2. 4. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR: KLARINET

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

Weber: Koncert č. 2 Es dur

 

Konkurz se bude konat ve čtvrtek 2. 4. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR: FAGOT

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

Mozart: Koncert pro fagot B Dur KV 191, 1. a 2. věta

 

Konkurz se bude konat ve čtvrtek 2. 4. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR: TROMBON

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

B.Marcello : Sonata e moll  (1. a 2. věta bez repetic)

 

Konkurz se bude konat v pátek 20. 3. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR: TRUBKA

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

J. Haydn: Koncert Es dur - 1. a 2.věta

 

Konkurz se bude konat v pátek 20. 3. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zveřejněny po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

 

OBOR:  TYMPÁNY A BICÍ NÁSTROJE

SÓLOVÁ SKLADBA VYŽADOVÁNA NENÍ.

 

Uchazeči si připraví hru z následujících partů:

malý buben         Knauer: Etuda č. 30

                            Rimskij-Korsakov: Šeherezáda (3.věta)

xylofon                Šostakovič: Šroub (sólo z „The Conciliator“)

zvonkohra           Dukas: Čarodějův učen

tamburína           Bizet: Carmen (2. akt)

činely                   Dvořák: Slovanský tanec č. 15

tympány              Mozart: Kouzelná flétna, předehra

                             Beethoven: symfonie č. 9 (1. věta)

 

Konkurz se bude konat v pátek 20. 3. 2020.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY budou zaslány po uzavření přihlášek dne 12. února 2020.

Délka studia

Účast každého člena akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony, z nichž každá obvykle trvá deset měsíců a začíná v září a končí v červnu.

Individuální výuka

Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči České filharmonie. Každý účastník má nárok na čtyři hodiny individuální výuky měsíčně.

Orchestrální praxe

Orchestrální praxi účastníci absolvují v rozsahu 10 měsíců v každé sezoně formou umělecké účasti na nejvýše 80 orchestrálních frekvencích, což odpovídá přibližně 10 orchestrálním projektům (10 týdnům). Členové akademie se účastní především zkoušek a koncertů v rámci abonentních řad České filharmonie v Praze.

Praxe v komorní hře

Ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu a v rámci edukativních projektů České filharmonie se koná přibližně pět komorně orchestrálních koncertů, kterých se zpravidla účastní většina členů akademie.

Stipendium

Studentům akademie je přiznáno stipendium, jehož výše je až 40 000 Kč za jednu koncertní sezonu v závislosti na počtu odehraných orchestrálních frekvencí.

Absolutorium

Po splnění dvouletého studia v Orchestrální akademii České filharmonie získá každý účastník certifikát vydaný Českou filharmonií, který bude sloužit jako doklad o řádném absolvování Orchestrální akademie České filharmonie.

Ubytování, cestovné, koncertní oděv, nástroj

Česká filharmonie neposkytuje ani nehradí členům orchestrální akademie ubytování v Praze ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

Kontakt

Bohumil Antony (konkurzy)

Tel.: +420 227 059 269
E-mail: akademie(zavinac)ceskafilharmonie.cz