Fotografie ilustrujicí stránku

Orchestrální akademie

Česká filharmonie, stejně jako jiné přední světové orchestry, má zájem na výchově dalších generací špičkových hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto od sezony 2012/2013 vznikla na její půdě Orchestrální akademie.

Fotografie ilustrujicí stránku

Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v akademii prvního českého orchestru mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Program se zaměřuje nejen na oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů Českého spolku pro komorní hudbu a edukativních programů pořádaných Českou filharmonií umožňuje účastníkům akademie také rozvoj v komorní hře.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru České filharmonie s sebou přináší mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Česká filharmonie se založením své vlastní akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Studenti Orchestrální akademie

Sakura Ito / housle

Kateřina Krejčová / housle 

Klára Lešková / housle

Anna Masojídková / housle

Anna Pacholczak / housle

Kateřina Jelínková / viola

Radka Teichmanová / viola

Dora Hájková / violoncello 

Aneta Šudáková / violoncello

Lukáš Holubík / kontrabas

Zdeněk Pazourek / kontrabas

Silvia Ruffino / flétna

Barbora Trnčíková / hoboj

David Šimeček / klarinet

Lucie Havlíčková / fagot

Kryštof Koska / lesní roh

Ladislav Pavluš / trubka

Jakub Chmelař / tuba

Marcin Drajewicz / bicí / tympány

Štěpán Hon / bicí / tympány

 

Informace o studiu

Přihlášky

Ke studiu orchestrální akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let. Aktuální konkurzy najdete o jednu složku níže - Konkurzy

Konkurzy

Česká filharmonie vypisuje konkurzy do Orchestrální akademie ČF na období 2021/2022 (studijní období od 1. 1. 2021).

 

POŽADAVKY KE KONKURZŮM:

 

OBOR:  FLÉTNA

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

Mozart: Koncert G dur – 1. a 2. věta

________________________________________

OBOR: KLARINET

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

Weber: Koncert č. 2 Es dur

________________________________________

OBOR: FAGOT

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

Mozart: Koncert pro fagot B Dur KV 191, 1. a 2. věta

________________________________________

OBOR: HOUSLE

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

houslový koncert 19. či 20. století (1. věta popř. s kadencí) nebo rozsáhlejší koncertní skladba stejného období

________________________________________

OBOR: VIOLA

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

koncert (dvě věty – nejlépe 1. a 2.) nebo koncertantní skladba z období od klasicismu až do 1. pol. 20. století dle vlastního výběru

________________________________________

OBOR: VIOLONCELLO

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

a) 1. věta jednoho z následujících koncertů:

Haydn: C dur
J. Haydn: D dur
L. Boccherini: B dur

b) 2. věta jednoho z následujících koncertů

Dvořák: h moll
R. Schumann: a moll
D. Šostakovič: č. 1 Es dur

________________________________________

OBOR: TROMBON

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

F. David: Concertino Es dur 1. věta bez kadence

________________________________________

OBOR: TRUBKA

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

J. Haydn: Koncert Es dur - 1. a 2.věta

________________________________________

OBOR:  TYMPÁNY A BICÍ NÁSTROJE

SÓLOVÁ SKLADBA VYŽADOVÁNA NENÍ.

Uchazeči si připraví hru z následujících partů:

malý buben
Knauer: Etuda č. 30
Rimskij-Korsakov: Šeherezáda (3.věta)

xylofon
Šostakovič: Šroub (sólo z „The Conciliator“)

zvonkohra
Dukas: Čarodějův učen

tamburína
Bizet: Carmen (2. akt)

činely
Dvořák: Slovanský tanec č. 15

tympány
Mozart: Kouzelná flétna, předehra
Beethoven: symfonie č. 9 (1. věta)

________________________________________

Konkurz se bude konat v týdnu od 12. do 16. října 2020 ve Dvořákově síni Rudolfina. Čas bude upřesněn v pozvánce.

Orchestrální party budou zaslány společně s pozvánkou.

Přihlášky zašlete emailem na adresu: akademie(zavinac)ceskafilharmonie.cz

Uzávěrka přihlášek: 10. září 2020

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU

Délka studia

Účast každého člena akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony, z nichž každá obvykle trvá deset měsíců a začíná v září a končí v červnu.

Individuální výuka

Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči České filharmonie. Každý účastník má nárok na čtyři hodiny individuální výuky měsíčně.

Orchestrální praxe

Orchestrální praxi účastníci absolvují v rozsahu 10 měsíců v každé sezoně formou umělecké účasti na nejvýše 80 orchestrálních frekvencích, což odpovídá přibližně 10 orchestrálním projektům (10 týdnům). Členové akademie se účastní především zkoušek a koncertů v rámci abonentních řad České filharmonie v Praze.

Praxe v komorní hře

Ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu a v rámci edukativních projektů České filharmonie se koná přibližně pět komorně orchestrálních koncertů, kterých se zpravidla účastní většina členů akademie.

Stipendium

Studentům akademie je přiznáno stipendium, jehož výše je až 40 000 Kč za jednu koncertní sezonu v závislosti na počtu odehraných orchestrálních frekvencí.

Absolutorium

Po splnění dvouletého studia v Orchestrální akademii České filharmonie získá každý účastník certifikát vydaný Českou filharmonií, který bude sloužit jako doklad o řádném absolvování Orchestrální akademie České filharmonie.

Ubytování, cestovné, koncertní oděv, nástroj

Česká filharmonie neposkytuje ani nehradí členům orchestrální akademie ubytování v Praze ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

Kontakt

Barbora Vilímová (konkurzy)

Tel.: +420 227 059 243
E-mail: akademie(zavinac)ceskafilharmonie.cz

 

Tak copak vás zajímá?
Zavřít