Orchestrální akademie

Česká filharmonie, stejně jako jiné přední světové orchestry, má zájem na výchově dalších generací špičkových hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto od sezony 2012/2013 vznikla na její půdě Orchestrální akademie.

Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v akademii prvního českého orchestru mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Program se zaměřuje nejen na oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů Českého spolku pro komorní hudbu a edukativních programů pořádaných Českou filharmonií umožňuje účastníkům akademie také rozvoj v komorní hře.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru České filharmonie s sebou přináší mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Česká filharmonie se založením své vlastní akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Studenti Orchestrální akademie

Marie Hasoňová / housle

Saaya Kimura / housle

Kateřina Jelínková / housle

Veronika Mojzešová / housle

Filip Zaykov / housle

Jan Zrostlík / housle

Anežka Ferencová / viola

Adam Pechočiak / viola

Vilém Petras / violoncello

Alena Šístková / violoncello

Danijel Radanovič / kontrabas

Václav Hoŕák / kontrabas

Sylvie Schelingerová / flétna

Libor Suchý / klarinet

Martina Bálková / fagot

Magdaléna Klárová / hoboj

Kanako Mori / lesní roh

Jakub Halata / trubka

David Czech / trombon

Jakub Chmelař / tuba

Štěpán Hon / bicí, tympány

Marcin Drajewicz / bicí, tympány

Chelsea Lane / harfa

Isabelle Müller / harfa

 
Informace o studiu
Přihlášky

Ke studiu orchestrální akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let. Aktuální konkurzy najdete o jednu složku níže. 

Konkurzy

ORCHESTRÁLNÍ AKADEMIE 2018/2019

POŽADAVKY KE KONKURZŮM


OBOR: HOUSLE

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

houslový koncert 19. či 20. století (1. věta popř. s kadencí) nebo rozsáhlejší koncertní skladba stejného období

Datum konkurzu: 4. září 2018


ORCHESTRÁLNÍ PARTY:

Bude zveřejněno po uzavření přihlášek dne 15. července 2018.OBOR: TUBA

SÓLOVÁ SKLADBA/SKLADBY:

Vaughan Williams: Concerto for Tuba + volitelnou skladbu

Datum konkurzu: 4. září 2018

ORCHESTRÁLNÍ PARTY:

Bude zveřejněno po uzavření přihlášek dne 15. července 2018.

PŘIHLÁŠKA

Délka studia

Účast každého člena akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony, z nichž každá obvykle trvá deset měsíců a začíná v září a končí v červnu.

Individuální výuka

Členové akademie jsou při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty vedeni předními hráči České filharmonie. Každý účastník má nárok na čtyři hodiny individuální výuky měsíčně.

Orchestrální praxe

Orchestrální praxi účastníci absolvují v rozsahu 10 měsíců v každé sezoně formou umělecké účasti na nejvýše 80 orchestrálních frekvencích, což odpovídá přibližně 10 orchestrálním projektům (10 týdnům). Členové akademie se účastní především zkoušek a koncertů v rámci abonentních řad České filharmonie v Praze.

Praxe v komorní hře

Ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu a v rámci edukativních projektů České filharmonie se koná přibližně pět komorně orchestrálních koncertů, kterých se zpravidla účastní většina členů akademie.

Stipendium

Studentům akademie je přiznáno stipendium, jehož výše je až 40 000 Kč za jednu koncertní sezonu v závislosti na počtu odehraných orchestrálních frekvencí.

Absolutorium

Po splnění dvouletého studia v Orchestrální akademii České filharmonie získá každý účastník certifikát vydaný Českou filharmonií, který bude sloužit jako doklad o řádném absolvování Orchestrální akademie České filharmonie.

Ubytování, cestovné, koncertní oděv, nástroj

Česká filharmonie neposkytuje ani nehradí členům orchestrální akademie ubytování v Praze ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

Kontakt

Bohumil Antony (konkurzy)

Tel.: +420 227 059 269
E-mail: akademie(zavinac)ceskafilharmonie.cz

 

František Frídl (finanční podpora prostřednictvím Dynamického klubu)

Tel.: +420 724 339 829
E-mail: frantisek.fridl(zavinac)ceskafilharmonie.cz