Vladislav Borovka

Členem České filharmonie jsem od ledna 2011.

Studium


S hrou na hoboj jsem začal v rodných jihočeských Netolicích v tamní lidové škole umění u Jana Nováčka. V letech 1990–1996 jsem studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila. Zúčastnil jsem se řady interpretačních kurzů u významných pedagogů (Jean-Louis Capezzali, Maurice Bourgue, Thierry Cammaert, Günther Passin), v roce 1998 jsem pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2000 jsem získal spolu s Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha.

Roku 2001 jsem dokončil studia na Hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě Jiřího Mihuleho a získal titul laureáta Pražského jara. V letech 2001–2002 jsem studoval na Conservatoire Paul Dukas v Pařízi u Jeana-Louise Capezzaliho.

Když nejsem v Rudolfinu...


Od roku 2004 působím pedagogicky na Pražské konzervatoři a od roku 2005 spolupracuji s Českým nonetem.

Ocenění


Na Pražské konzervatoři jsem získal několik ocenění v soutěžích (Concertino Praga – národní kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 1994 – 2. cena).