ČSKH – koncertní řady

Český spolek pro komorní hudbu vstoupil do své jubilejní 125. sezony. To samozřejmě vyžaduje výjimečné programy. Oba hlavní koncertní cykly proto tentokrát dostávají své specifické názvy. Jubilejní cyklus k 125. výročí ČSKH nabídne špičkové soubory, jako je například Zemlinského kvarteto, Filharmonický komorní orchestr, České noneto či znamenitý PhilHarmonia Octet Prague. Středeční cyklus nazvaný Mistrovská díla české komorní hudby obsáhne širokou škálu děl skladatelů od klasicismu až po nejnovější umělecky nesporné kompozice s výrazným akcentem na vrcholné komorní skladby Smetanovy, Dvořákovy či Bohuslava Martinů. Pražákovo, Stamicovo, Bennewitzovo kvarteto nebo znamenité Lobkowicz trio jsou bezpochyby zárukou vrcholných výkonů, stejně jako houslista Ivan Ženatý. Oba cykly pak orámují tři vystoupení rezidenčního souboru sezony – Klavírního kvarteta Josef Suka, které bylo vyznamenáno hned několika prestižními mezinárodními cenami. V programech se vedle světoznámého violisty Antoina Tamestita setkáte rovněž s několika mladými zahraničními interprety ze zemí Evropské unie. Výtečně obsazen je i cyklus Podvečerních koncertů, nově úterní.

Katalog koncertní sezony 2019/2020

Abonentní řada I
Abonentní řada I

Cyklus I nese název Jubilejní cyklus k 125. výročí Českého spolku pro komorní hudbu a v jeho sedmi koncertech zazní široké spektrum hudebních děl, zejména z období klasicismu a romantismu, v konfrontaci s tvorbou českých skladatelů.

Abonentní řada II
Abonentní řada II

Cyklus II označila dramaturgie titulem Mistrovská díla české komorní hudby. Zazní v něm díla českých skladatelů od klasicismu až po vynikající díla 20. století a renomovaných soudobých tvůrců.

Hudební podvečery
Hudební podvečery

Hudební podvečery nabízejí koncerty s výborným obsazením znamenitých interpretů. Z klavíristů to budou Boris Krajný a Martin Kasík, houslisté Roman Patočka a František Novotný, mezzosopranistka Markéta Cukrová a z komorních souborů Heroldovo kvarteto, Trio Martinů a úspěšný dámský ansámbl – Kalabisovo dechové kvinteto.

Abonentní řada DK
Abonentní řada DK

Cyklus Dopoledních koncertů přivítá vítěze dvou prestižních mezinárodních soutěží, houslistu Milana Al Ashhaba s klavíristou Adamem Skoumalem, na společném koncertě se představí dva další vynikající klavíristé Jan Bartoš a Miroslav Sekera, nebude chybět varhaník Aleš Bárta, Pražské kytarové kvarteto, České trio ani renomovaný soubor Variace.