ČSKH – koncertní řady

Představujeme vám čtyři koncertní řady 124. sezony Českého spolku pro komorní hudbu. Rezidenčním souborem sezony je Pavel Haas Quartet, které patří k mezinárodně nejrespektovanějším českým komorním ansámblům. Zároveň s ním se v programu sezony objevují další znamenité soubory a sólisté jako Filharmonický komorní orchestr, barokní Ensemble Inégal či soubor Barocco sempre giovane s klavíristou Ivo Kahánkem. Nebudou chybět premiéry soudobých českých autorů Jaroslava Krčka a Jiřího Temla, setkáte se s elitou kvartetních i triových ansámblů. Opomenout nelze ani padesátileté umělecké jubileum Panochova kvarteta nebo večer k poctě profesora Josefa Vlacha, který byl pokračovatelem v zakladatelské práci Václava Talicha v čele Českého komorního orchestru.

Katalog koncertní sezony 2018/2019

Český spolek pro komorní hudbu
2018 / 2019
Abonentní řada
Abonentní řada

Dominantou cyklu je nepochybně koncert k 50. výročí činnosti proslulého Panochova kvarteta. Oslava půlstoletého jubilea je i v mezinárodním kontextu raritou. Soubor ho slaví se svými nejbližšími přáteli, členy Pražákova kvarteta. Setkáme se rovněž se dvěma tělesy mladé generace – Pavel Haas Quartet, který je rezidenčním souborem letošní sezony a Sedláčkovým kvartetem, nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu pro rok 2016. Špičkovou sestavu kvartetních ansámblů doplňuje elitní Smetanovo trio. V cyklu ovšem vystoupí také větší hudební soubory znamenitého uměleckého renomé. Uvítáme Filharmonický komorní orchestr a Českou dechovou harmonii složené převážně ze členů České filharmonie. Řadu posluchačů jistě potěší vystoupení Collegia Quodlibet Jiřího Stivína.

Abonentní řada
Abonentní řada

V programu cyklu připomenou Český komorní orchestr a Vlachovo kvarteto jednu z legendárních osobností české komorní interpretace druhé poloviny 20. století – houslistu a dirigenta Josefa Vlacha. Italskou a českou raně barokní tvorbu přednese znamenitý vokálně-instrumentální soubor Ensemble Inégal. Klavírista Ivo Kahánek ve spolupráci s ansámblem Barocco sempre giovane bude protagonistou tří Mozartových klavírních koncertů z vídeňského období. Francouzskou komorní tvorbu přinese ve svém programu prvotřídní Janáčkovo trio. Zkrátka ovšem nepřijdou ani příznivci klasického smyčcového kvarteta. Vystoupí nejen Kvarteto Martinů ve spolupráci se členy České filharmonie, kontrabasistou Petrem Riesem a klavíristou Václavem Máchou, ale na dvou večerech této spolkové koncertní řady se na pódiu Rudolfina představí světově úspěšný Pavel Haas Quartet jako rezidenční soubor letošní sezony.

Hudební podvečery
Hudební podvečery

V cyklu Hudebních podvečerů máme příležitost si poslechnout hned tři sólové recitály vynikajících interpretů. Představí se v nich houslista a donedávna dlouholetý koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec, klavírista Tomáš Víšek a violoncellistka Michaela Fukačová. S dramaturgicky zajímavým programem obsahujícím mimo jiné díla Mikise Theodorakise a Viktora Ullmanna přijíždí z Brna mezinárodně úspěšné Graffovo kvarteto. V roli komorních spoluhráčů uslyšíme v dalších programech skvělé pianisty Martina Kasíka a Mariána Lapšanského. Z početné galerie mladých umělců tentokrát vybíráme například vítězky soutěže Nadace Bohuslava Martinů z roku 2017 a skvělé Kalliopé Trio Prague.

Dopolední koncerty
Dopolední koncerty

Krásné hudební zážitky slibuje u našich posluchačů velmi oblíbený cyklus Dopoledních koncertů v prostředí Sálu Martinů HAMU v Lichtenštejnském paláci. V sobotním dopoledni máme příležitost si poslechnout hned tři kvartetní soubory s velkým mezinárodním kreditem: bude to elitní Wihanovo kvarteto, M. Nostitz Quartet a České filharmonické kvarteto. Poprvé ve spolkových programech se setkáme s Dvořákovým klavírním kvartetem a nebude chybět sólový recitál jednadvacetiletého klavíristy Matyáše Nováka, který se stále větším ohlasem dobývá evropská koncertní pódia. Připraven je koncert vítězů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2018 a nevšední zajímavostí bude jistě program, v němž se představí kontrabasista České filharmonie Jiří Valenta ve spolupráci s houslistou Miroslavem Ambrošem a klavíristou Miroslavem Sekerou.