Fotografie ilustrujicí stránku  Ilustrační foto

Český spolek pro komorní hudbu


Český spolek pro komorní hudbu je jednou z nejstarších a nejrenomovanějších hudebních institucí u nás. Vznikl na podporu koncertní činnosti mladého Českého kvarteta a jeho zahajovací koncert se uskutečnil v Rudolfinu 10. října 1894. V kulturním životě Prahy i celé republiky zaujímá tato instituce nepřehlédnutelné místo. Na komorních večerech ve Dvořákově a Sukově síni Rudolfina i v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce se vždy schází citlivé, vnímavé a poučené publikum.

Fotografie ilustrujicí stránku  Ilustrační foto

Historie

ČSKH vznikl na podporu koncertní činnosti mladého Českého kvarteta, které tehdy tvořili Karel Hoffmann (1. housle), pozdější skladatelé Josef Suk (2. housle) a Oskar Nedbal (viola) a Hanuš Wihan (violoncello). Zahajovací koncert se uskutečnil v Rudolfinu pouhý den po ustavující valné hromadě – 10. října 1894.

Více informací

Koncerty

Kalendářní přehled koncertů Českého spolku pro komorní hudbu v aktuální sezóně. Jednotlivé akce den za dnem na jednom místě.

Kalendář koncertů ČSKH

Koncertní řady

Český spolek pro komorní hudbu nabízí posluchačům čtyři koncertní řady – cykly I a II, hudební podvečery a dopolední koncerty.

Více informací
Umělecká rada ČSKH

Umělecká rada

Rada ČSKH je složena z významných osobností české kultury a vědy. Na základě schváleného dramaturgického plánu a prostřednictvím tajemníka Rady zodpovídá za uměleckou kvalitu a bezproblémový organizační chod všech koncertních řad dané sezony Spolku.

Více informací
Kontakty ČSKH

Kontakty

Adresa sídla Českého spolku pro komorní hudba a kontaktní informace na tajemníka ČSKH.

Více informací
Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?