Fotografie ilustrujicí stránku

Český spolek pro komorní hudbu

Český spolek pro komorní hudbu je jednou z nejstarších a nejrenomovanějších hudebních institucí u nás. Vznikl na podporu koncertní činnosti mladého Českého kvarteta a jeho zahajovací koncert se uskutečnil v Rudolfinu 10. října 1894. V kulturním životě Prahy i celé republiky zaujímá tato instituce nepřehlédnutelné místo. Na komorních večerech ve Dvořákově a Sukově síni Rudolfina i v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce se vždy schází citlivé, vnímavé a poučené publikum.

Fotografie ilustrujicí stránku

Klavírní kvarteto Josefa Suka
Rezidenční soubor ČSKH pro sezonu 2019/2020

Pavel Haas Quartet

  • Radim Kresta – housle
  • Eva Krestová – viola
  • Václav Petr – violoncello
  • Pavel Zemen – klavír

LOBKOWICZ TRIO
Cena ČSKH pro rok 2017 (Cena ČSKH pro rok 2018 nebyla udělena)

Lobkowicz trio

  • Jan Mráček – housle
  • Ivan Vokáč – violoncello
  • Lukáš Klánský – klavír

Historie

ČSKH vznikl na podporu koncertní činnosti mladého Českého kvarteta, které tehdy tvořili Karel Hoffmann (1. housle), pozdější skladatelé Josef Suk (2. housle) a Oskar Nedbal (viola) a Hanuš Wihan (violoncello). Zahajovací koncert se uskutečnil v Rudolfinu pouhý den po ustavující valné hromadě – 10. října 1894.

Více

Koncerty

Kalendářní přehled koncertů Českého spolku pro komorní hudbu v aktuální sezóně. Jednotlivé akce den za dnem na jednom místě.

Kalendář koncertů ČSKH

Koncertní řady

Český spolek pro komorní hudbu nabízí posluchačům čtyři koncertní řady – cykly I a II, hudební podvečery a dopolední koncerty.

Více
Umělecká rada ČSKH

Umělecká rada

Rada ČSKH je složena z významných osobností české kultury a vědy. Na základě schváleného dramaturgického plánu a prostřednictvím tajemníka Rady zodpovídá za uměleckou kvalitu a bezproblémový organizační chod všech koncertních řad dané sezony Spolku.

Více
Kontakty ČSKH

Kontakty

Adresa sídla Českého spolku pro komorní hudba a kontaktní informace na tajemníka ČSKH.

Více
Logo indikujicí projekt nebo společnost v reklamním baneru.
Muchovo muzeum Praha

Hlavní partner Českého spolku pro komorní hudbu od sezony 2016/2017. První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého představitele secese.