Kroky do nového světa

Kroky do nového světa


Hudební formou vynalezenou v polovině 19. století pro vyprávění příběhů a malbu obrazů pomocí instrumentální hudby je symfonická báseň. Její „autor“ Franz Liszt našel následovníky v Rusku, ve Francii i v Čechách. Dílům těchto skladatelů je věnován další ročník řady komentovaných koncertů pro dospívající a dospělé posluchače Kroky do nového světa.

Komentovaný koncert
Děti od 11 let s rodiči, dospívající a dospělí
Kroky do nového světa

Všem dospívajícím a dospělým posluchačům, stejně tak dětem od 11 let s rodiči, kteří se chtějí více přiblížit hudbě, nabízíme už počtvrté abonentní řadu komentovaných večerních koncertů Kroky do nového světa. Hudba má ohromnou moc vytvářet před našima očima nové krajiny, malovat krásné obrazy, vyprávět příběhy. Jednoduše: můžeme se díky ní vypravit do jiného času a prostoru. Jedna z hudebních forem, vynalezených speciálně pro tento účel v polovině 19. století, se jmenuje symfonická báseň. Bedřicha Smetanu začal nový objev zajímat během jeho tehdejšího pobytu ve Švédsku, kde nakonec napsal tři symfonické básně. O dvacet let později pak vytvořil nejpodivuhodnější počin na poli symfonických básní a světový unikát – šestidílný cyklus Má vlast. Po nějaké době Smetanu důstojně následoval Dvořák čtyřmi symfonickými básněmi podle Karla Jaromíra Erbena (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek) a jednou podle vlastního námětu (Píseň bohatýrská). Leoš Janáček označil jako symfonické básně své Šumařovo dítě a Baladu blanickou, ale symfonicky básnivě přistoupil i ke svojí slavné rapsodii Taras Bulba.

Koncerty

Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?