Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.

Hledat

Adventní koncert III • Jan Fišer


Třetí adventní neděle bude zasvěcena baroku a ranému klasicizmu: a to konkrétně tomu „československému“. Komorní žánr triových sonát, typických pro danou éru, nabídne v době adventu vhodné ztišení a zároveň dá vyniknout umění špičkových hráčů našeho orchestru. 

Koncert z řady AK | Český spolek pro komorní hudbu

Program

Anton Zimmermann
Triová sonáta F dur pro hoboj, fagot a basso continuo

Jan Dismas Zelenka
Triová sonáta č. 3 B dur pro housle, hoboj, fagot a basso continuo

Antonín Reichenauer 
Triová sonáta D dur pro dvoje housle a basso continuo

Jan Dismas Zelenka
Triová sonáta č. 5 F dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo

České koledy

Účinkující

Jan Fišer housle
Milena Kolářová housle
Jan Keller violoncello
Barbora Trnčíková hoboj
Vladislav Borovka hoboj
Tomáš Františ fagot
Olga Dlabačová cembalo

Fotografie ilustrujicí událost Adventní koncert III • Jan Fišer

Rudolfinum — Sukova síň

Volná místa
27
2
Volná místa
45
2
Cena od 450 do 500 Kč Informace ke vstupenkám a kontakty

Rezervace míst stávajícím abonentům:
do 3. června 2024, 20.00
Prodej jednotlivých vstupenek na abonentní koncerty:
od 10. června 2024, 10.00
Prodej vstupenek na všechny veřejné generální zkoušky:
od 11. září 2024, 10.00

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227
E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. 

 

Účinkující

Jan Fišer  housle

Jan Fišer

Koncertní mistr České filharmonie Jan Fišer projevoval svůj výrazný hudební talent už od dětství, kdy vítězně prošel mnoha soutěžemi (Kocianova houslová soutěž, Concertino Praga, Tribuna mladých hudebníků UNESCO, Beethovenův Hradec aj.). Pochází muzikantské, a to doslova houslové rodiny – jeho otec je jedním z nejrespektovanějších houslových pedagogů u nás, mladší bratr Jakub je primáriem Bennewitzova kvarteta. Své první houslové kroky dělal Jan Fišer pod vedením Hany Metelkové a později studoval na pražské konzervatoři u Jaroslava Foltýna. Na Meadowmount School of Music celkem třikrát absolvoval slavnou letní školu a také tam poznal svého pozdějšího pedagoga, koncertního mistra Pittsburghského symfonického orchestru, Andrése J. Cárdenese. Právě ve třídě tohoto významného profesora, který navazoval na velkou houslovou pedagogickou tradici na linii Ysaÿe–Gingold–Cárdenes, v roce 2003 Fišer absolvoval Carnegie Mellon University – School of Music v Pittsburghu.

Právě když se rozhodoval, zda v USA zůstane, či se vrátí zpět do Čech, vypsala PKF — Prague Philharmonia konkurz na pozici koncertního mistra. Ten Fišer vyhrál a v tomto orchestru setrval celých šestnáct let – tedy až do doby, kdy se z první židle orchestru PKF přesunul na stejnou pozici do České filharmonie, kde vedle Jana Mráčka a Jiřího Vodičky působí dodnes. Jako hostující koncertní mistr se představil také v Symfonickém orchestru BBC, u Bamberských symfoniků či v Německé rozhlasové filharmonii Saarbrücken Kaiserslautern; s významnými českými orchestry (PKF — Philharmonia, Janáčkova filharmonie Ostrava aj.) též spolupracuje sólově. U Komorního orchestru České filharmonie se ujímá role uměleckého vedoucího. 

Kromě bohatých orchestrálních a sólových aktivit se věnuje také komorní hře. S klavíristou Ivem Kahánkem a violoncellistou Tomášem Jamníkem tvoří Dvořákovo trio, které už oslavilo mnohé úspěchy na soutěžích (např. soutěž Bohuslava Martinů) i na koncertních pódiích, a to jak doma, tak v zahraničí. Na zahraniční festivaly a do slavných světových koncertních síní tedy Jan Fišer zavítal nejen jako sólista, ale i jako komorní hráč: Dvořákovo trio již bylo hostem například na Drážďanském hudebním festivalu či v renomovaných sálech Berlínské či Labské filharmonie.

Fišerovy francouzské housle ze začátku 19. století připisované houslaři Françoisovi Louisi Piqueovi však zazněly také v nahrávacích studiích: Jan Fišer natáčí pro televizi i rozhlas a jako jeden z pěti laureátů se podílel na CD „Pocta Jaroslavu Kocianovi“ k výročnímu 40. ročníku Kocianovy mezinárodní houslové soutěže. Ve šlépějích svého otce jde také po cestě pedagogické. Je jedním z mentorů stipendijní akademie MenArt a pravidelně vyučuje i na hudebních kurzech, mezi nimiž nechybí Ševčíkova akademie v Horažďovicích či Hudební akademie Telč.

Milena Kolářová  housle

Jan Keller  violoncello

Po studiích na Pražské konzervatoři u profesora Jaroslava Kulhana absolvoval AMU pod vedením profesora Josefa Chuchro. Jako student se též zúčastnil mistrovských kurzů u Miloše Mlejnika v Klagenfurtu a u Raphaela Wallfische v Londýně. V letech 1998–2010 byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Od roku 2006 pedagogicky působí na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

Velmi rád se věnuje hudbě komorní (a další), ale důležitou protiváhou k hudbě „klasické“ je pro něj vystupování s jazzovými formacemi, kde může střídat violoncello s baskytarou. Jeho kapela Noční Optika hraje téměř v nezměněné sestavě od roku 2002 výhradně původní hudbu a vydala již 6 CD.

Od roku 2008 spolupracuje s jazzovou zpěvačkou Janou Koubkovou v jejím kvartetu, s nimiž nahrál live desku Jana Koubková 65 a studiové desky Mýdlové bubliny a A tak si jdu…

Se seskupením Transitus Irregularis v roce 2012 natočili spolu s kytaristou Miroslavem Noskem zhudebněné básně Bohuslava Reynka. Nahrávka vyšla jako kniha básní a grafik tohoto umělce s vloženým CD u nakladelství Petrkov pod názvem Pod prahem svítá.

Rád poslouchá dobrou hudbu napříč žánry a na jeho playlistu bývá Lenka Dusilová, Zuzana Navarová, Suzanne Vega, Jan Spálený, Dežo Ursiny, Vladimír Mišík, Sting, Eric Clapton, skladatelé Bohuslav Martinů, Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Herbie Hancock, Jimi Hendrix a mnoho dalších.

Barbora Trnčíková  hoboj

Vladislav Borovka  hoboj

Vladislav Borovka

S hrou na hoboj začal v rodných jihočeských Netolicích. V letech 1990–1996 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila a v průběhu studia získal několik ocenění v soutěžích. Zúčastnil se interpretačních kurzů Jeana-Louise Capezzaliho, Maurice Bourguea, Thierryho Cammaerta nebo Günthera Passina a v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2000 získal stipendium firmy Yamaha. Roku 2001 dokončil studia na HAMU ve třídě Jiřího Mihuleho a získal titul laureáta soutěže Pražského jara. V letech 2001–2002 studoval na Conservatoire Paula Dukase v Pařízi u Jeana-Louise Capezzaliho. Od roku 1994 byl členem PKF – Prague Philharmonia, v České filharmonii hraje od roku 2011. Jako sólista vystoupil s PKF – Prague Philharmonia, Pražským komorním orchestrem nebo Státní filharmonií Košice. Vyučuje na Pražské konzervatoři.

Tomáš Františ  fagot

Tomáš Františ

Vystudoval Konzervatoř Brno pod vedením profesora Jiřího Nykodýma a AMU u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana.

Zvítězil v několika interpretačních soutěžích (Kroměříž 1994, Chomutov 1995, Olomouc 2000). V roce 2002 se stal laureátem Mezinárodní soutěže Pražské jaro. S fagotovým kvartetem Fagotti Brunenses získal 2. cenu na Mezinárodní soutěži fagotových kvartet v Postupimi v roce 1995. 

Od roku 1993 působil jako sólofagotista ve Filharmonii Brno. Stejnou pozici zastával od roku 1994 v nově založené Pražské komorní filharmonii (dnes PKF – Prague Philharmonia). V České republice premiéroval s orchestrem fagotové koncerty francouzských autorů André Joliveta (1999), Jeana Françaixe (2000) a českého skladatele Martina Hyblera (2008). Sólově vystupuje s významnými domácími orchestry, například s Českou filharmonií, PKF – Prague Philharmonia, Filharmonií Brno, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a dalšími.

V letech 2003–2007 vyučoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V letech 2003–2013 působil na letní hudební akademii Prag – Wien – Budapest v rakouském Semmeringu. Od roku 2007 vyučuje na Pražské konzervatoři.

Založil Mezinárodní hudební festival Haná. Pravidelně se účastní nahrávacích projektů s francouzským fagotistou a dirigentem Pascalem Gallois. Jako interpret se zaměřuje na hudbu 20. století a soudobou hudbu.

V roce 2013 založil s kolegy z České filharmonie Český spolek dvouplátkových nástrojů a Letní fagotovou akademii v Ratajích nad Sázavou. Ve spolku se podílí na tvorbě projektu České dvouplátkové sympozium a cyklu výchovných koncertů pro základní (a umělecké) školy zaměřených na propagaci hry na fagot. Spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), kde realizuje kurzy pro učitele základních uměleckých škol.

Upravuje a aranžuje hudbu pro dvouplátkový soubor (soubor hobojů a fagotů) a různá komorní seskupení. Na tuto činnost navazuje komponováním didaktických skladeb pro fagot a další nástroje.

Není hudebního žánru, který by neměl rád, protože jak říká klasik: „Dělá-li se hudba pravdivě, s vášní a láskou, je vždy dobrá”. Z mnoha skladatelů, které obdivuje, jmenujme české autory Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

Olga Dlabačová  cembalo

Skladby

Anton Zimmermann
Triová sonáta F dur pro hoboj, fagot a basso continuo

Jan Dismas Zelenka
Triová sonáta č. 3 B dur pro housle, hoboj, fagot a basso continuo & Triová sonáta č. 5 F dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo

Antonín Reichenauer
Triová sonáta D dur pro dvoje housle a basso continuo

zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.