Abonentní řada I

Abonentní řada I • Jubilejní cyklus k 125. výročí ČSKH


Cyklus I nese název Jubilejní cyklus k 125. výročí Českého spolku pro komorní hudbu a v jeho sedmi koncertech zazní široké spektrum hudebních děl, zejména z období klasicismu a romantismu, v konfrontaci s tvorbou českých skladatelů. V programech cyklu se představí špičkové české soubory, např. Klavírní kvarteto Josefa Suka, které je rezidenčním sou

Abonentní řada I

Koncerty

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?