Škoda Auto

Škoda Auto

Superbus neboli krásný, špičkový, skvostný.
Je to stejnojmenný model Škoda Auto, tradičního partnera České filharmonie. Je to i hodnota vlastní oběma společnostem.

Škoda Auto
Česká filharmonie
Tvorba je cesta

Výjimečný automobil, stejně jako skvělé provedení hudební skladby je završením dlouhého procesu. Cesty plné prototypů a zkoušek; snahy uchopit hmotu či zvuk jinak a lépe. Proměnit nákres či partituru v živé dílo: v jedinečný funkční prožitek – v jedinečný umělecký zážitek.

Škoda Auto
Česká filharmonie
S vědomím tradice

Skutečně velké dílo navazuje na to nejlepší v ní a zároveň ji propojuje s touhami, potřebami a možnostmi člověka 21. století. Sousloví „živá tradice“ tu není jen prázdným klišé, ale právě teď se dějící skutečností.

Škoda Auto
Česká filharmonie
Národní charakter

V každém originálním díle se odráží region nebo země vzniku a působení. Ať už onu kvalitu pojmenujeme jako design inspirovaný mistrovstvím českých sklářů nebo jako specifický zvuk houslových skupin. Jen kvalita s lokálním zabarvením může být skutečně světová.

Škoda Auto
Česká filharmonie
Detaily rozhodují

Každá částka je stejně důležitá. Ať jde o prvky interiéru a exteriéru, souzvuk několika tónů nebo nástup určitého nástroje. Na všem se pozorně pracuje, všemu je věnována maximální péče.

Škoda Auto
Česká filharmonie
Spřízněni dílem

Péče a umění konkrétních lidí. Designéři, technici, montéři, marketingoví specialisté i dirigenti, hudebníci, tvůrci hudebních nástrojů, kustodi a mnozí další. Ne všichni jsou ve chvílích premiér a ovací vidět, ale…

Škoda Auto a Česká filharmonie

…všichni společně vytváří jedinečnou hodnotu.
Ať se jmenuje Škoda Superb nebo abonentní koncert České filharmonie v Rudolfinu.