Fotografie ilustrujicí stránku  Škoda Auto

Škoda Auto

Superbus neboli krásný, špičkový, skvostný.
Je to stejnojmenný model Škoda Auto, tradičního partnera České filharmonie. Je to i hodnota vlastní oběma společnostem.

Fotografie ilustrujicí stránku  Škoda Auto
Škoda Auto
Česká filharmonie
Tvorba je cesta

Výjimečný automobil, stejně jako skvělé provedení hudební skladby je završením dlouhého procesu. Cesty plné prototypů a zkoušek; snahy uchopit hmotu či zvuk jinak a lépe. Proměnit nákres či partituru v živé dílo: v jedinečný funkční prožitek – v jedinečný umělecký zážitek.

Škoda Auto
Česká filharmonie
S vědomím tradice

Skutečně velké dílo navazuje na to nejlepší v ní a zároveň ji propojuje s touhami, potřebami a možnostmi člověka 21. století. Sousloví „živá tradice“ tu není jen prázdným klišé, ale právě teď se dějící skutečností.

Škoda Auto
Česká filharmonie
Národní charakter

V každém originálním díle se odráží region nebo země vzniku a působení. Ať už onu kvalitu pojmenujeme jako design inspirovaný mistrovstvím českých sklářů nebo jako specifický zvuk houslových skupin. Jen kvalita s lokálním zabarvením může být skutečně světová.

Škoda Auto
Česká filharmonie
Detaily rozhodují

Každá částka je stejně důležitá. Ať jde o prvky interiéru a exteriéru, souzvuk několika tónů nebo nástup určitého nástroje. Na všem se pozorně pracuje, všemu je věnována maximální péče.

Škoda Auto
Česká filharmonie
Spřízněni dílem

Péče a umění konkrétních lidí. Designéři, technici, montéři, marketingoví specialisté i dirigenti, hudebníci, tvůrci hudebních nástrojů, kustodi a mnozí další. Ne všichni jsou ve chvílích premiér a ovací vidět, ale…

Škoda Auto a Česká filharmonie

…všichni společně vytváří jedinečnou hodnotu.
Ať se jmenuje Škoda Superb nebo abonentní koncert České filharmonie v Rudolfinu.