Novoroční koncert
Valentina Naforniță & Josef Špaček

Ostatní

Novoroční koncert Erste Corporate Banking
Ve spolupráci s Nachtigall Artists a Českou filharmonií

Prodej vstupenek v pokladně České filharmonie v Rudolfinu. Online prodej bude zahájen 16. 11. 2016 od 10.00 hod.

Návštěvníky si dovolujeme upozornit, že po zahájení koncertu nelze garantovat vpuštění do sálu, bez nároku na vrácení vstupného. Děkujeme za pochopení.

Ostatní
Rudolfinum — Dvořákova síň

Rudolfinum

Česká republika Praha 1 Alšovo nábřeží 12 110 00
po 30. 1. 2017 / 19.30

Informace ke vstupenkám a kontakty

Více o vstupenkách

Ceny vstupenek: od 300 do 1900 Kč

Slevy: 20 % pro abonenty České filharmonie a Českého spolku pro komorní hudbu (sleva je uplatnitelná pouze v pokladně ČF v Rudolfinu).

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz