Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.

Hledat

Interpretační a skladatelská soutěž


U příležitosti 100 let od založení samostatného Československa se Česká filharmonie rozhodla vypsat interpretační a skladatelskou soutěž pro mladé hudebníky.

Obrázek 210325_cf_byckov_znaider_koncert_webres_37_-c-_petrahajska.jpg

Interpretační soutěž "Zahraj si s Českou filharmonií"

U příležitosti 100 let od založení samostatného Československa vypisuje Česká filharmonie interpretační soutěž pro mladé hudebníky z České republiky. Vítězové vystoupí sólově za doprovodu České filharmonie na veřejném koncertu. Soutěže se mohou zúčastnit hráči na jakýkoli nástroj mladší 22 let a zpěváci mladší 28 let.

Soutěž „Zahraj si s Českou filharmonií“ se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Společné století

Interpretační soutěž České filharmonie zná své vítěze

Druhé kolo interpretační soutěže „Zahraj si s Českou filharmonií“ se uskutečnilo v sobotu 3. března 2018 a zúčastnilo se ho 20 nejlepších finalistů z celkového počtu 126 účastníků soutěže. Porota ve složení Václav Hudeček, Ivan Klánský, Ivan Kusnjer, Nicola Proksch, Jan Mráček, Ivan Sequardt, Václav Mácha, Robert Kozánek a Petr Holub udělila následující ocenění:

I. Kategorie

 • 2. cena – Jan Vobořil (lesní roh)
 • 3. cena – Jan Bostl (klarinet)
 • 3. cena – Tereza Čapková (baskřídlovka)

II. Kategorie

 • 1. cena – Zdislava Bočková (zpěv)
 • 1. cena – Vilém Vlček (violoncello)
 • 2. cena – Eliška Zajícová (zpěv)
 • 2. cena – Adam Honzírek (kontrabas)
 • 2. cena – Barbora Kubíková (kytara)
 • 3. cena – Tim Kadlec (flétna)
 • 3. cena – Natalie Schwamová (klavír)
 • 3. cena – Ondřej Zavadil (klavír)
 • 3. cena – Anna Gaálová (klavír)
 • 3. cena – Nikola Uramová (zpěv)
 • Čestné uznání – Matouš Zukal (klavír)
 • Čestné uznání – Lukáš Besuch (pozoun)
 • Čestné uznání – Miriam M. Haniková (housle)

Všem soutěžícím gratulujeme ke skvělým výkonům!

Informace o soutěži

Komu je soutěž určena

Přehrávka je určena instrumentalistům a zpěvákům české národnosti, a to ve dvou věkových kategoriích:

 1. kategorie je určena soutěžícím, kteří budou k 1. únoru 2018 mladší 16 let (tj. soutěžící narozeni po 2. 2. 2002 včetně).
 2. kategorie je určena soutěžícím, kteří dosáhnou k 1. únoru 2018 věku 16 let a zároveň budou mladší 22 let (tj. soutěžící narozeni od 2. 2. 1996 do 1. 2. 2002 včetně). V kategorii zpěv je věkové rozpětí prodlouženo. Soutěžit v ní mohou účastníci, kteří dosáhnou k 1. únoru 2018 věku 16 let a zároveň budou mladší 28 let (tj. soutěžící narozeni od 2. 2. 1990 do 1. 2. 2002 včetně).

Průběh soutěže a předepsaný repertoár

Soutěž proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou účastníci soutěžit anonymně za doprovodu klavíru v jednotlivých nástrojových skupinách a věkových kategoriích. Z prvního kola nominuje porota postupující do druhého kola. Ve druhém kole budou za doprovodu klavíru účastníci ze všech nástrojových skupin soutěžit  společně, rozděleni budou podle věkových kategorií. Vítězové jednotlivých kategorií získají jako cenu možnost zahrát si či zazpívat na veřejném koncertu s Českou filharmonií.

Předepsaný repertoár

Skladby pro sólový nástroj či hlas s doprovodem orchestru dle výběru uchazeče v délce 5–15 minut (tj. může jít např. o jednu větu z instrumentálního koncertu, ale i dvě pěvecké árie. V případě 1. vět velkých instrumentálních koncertů může být limit prodloužen až na 20 minut, porota má však právo výkon soutěžícího přerušit.)

Informace k průběhu prvního kola soutěže:

První kolo soutěže se uskuteční v následujících termínech:

25. 2. 2018 od 9.00 – dřevěné nástroje, žesťové nástroje (prezence do 8.30)
26. 2. 2018 od 9.00 – smyčcové nástroje, kytara, harfa (prezence do 8.30)
27. 2. 2018 od 9.00 – klávesové nástroje, bicí nástroje (prezence do 8.30)
28. 2. 2018 od 10.30 – zpěv (prezence do 10.00) 

Prosíme soutěžící, aby se v daný den dostavili k prezenci nejpozději ve výše uvedený čas do sídla  České filharmonie: Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 (služební vchod z nábřeží Vltavy).

První kolo soutěže se bude konat v Sukově síni Rudolfina a bude otevřené veřejnosti.

Soutěžící, kteří nebudou mít vlastního korepetitora a požadují zajištění klavírního doprovodu, nechť sdělí tuto skutečnost e-mailem do 10. 2. 2018 na adresu alena.kopecna@ceskafilharmonie.cz a zároveň ať přiloží pdf s notovým materiálem pro korepetitora.

Seznam postupujících do druhého kola bude zveřejněn na webových stránkách ČF dne 1. 3. 2018.

Termín konání

První kola proběhnou v Sukově síni Rudolfina ve dnech 25.–28. 2. 2018.

25. 2. 2018
od 9.00 – dřevěné dechové nástroje (klarinet, saxofon, flétna, hoboj, fagot)
cca. od 14.30 – žesťové nástroje (lesní roh, pozoun, trubka)

26. 2. 2018
od 9.00 – smyčcové nástroje (housle, violoncello, kontrabas)
cca. od 14.30 – drnkací nástroje (kytara, harfa)

27. 2. 2018
od 9.00 – klávesové nástroje (cembalo, akordeon, klavír)
cca. od 14.00 – cimbál, bicí nástroje

28. 2. 2018
od 10.30 – zpěv

*) časy začátků odpoledních bloků jsou uvedeny pouze orientačně a mohou se změnit. 

Přihlášky

Druhé kolo proběhne ve Dvořákově síni Rudolfina dne 3. 3. 2018. 

Přihlášky se životopisem, kontaktními údaji a uvedením zvoleného repertoáru zasílejte do 18. prosince 2017 e-mailem na adresu alena.kopecna@ceskafilharmonie.cz nebo poštou na adresu:

Česká filharmonie
Alena Kopečná
Alšovo nábřeží 79/12
110 00 Praha 1

Skladatelská soutěž – vyhlášení výsledků 1. kola

U příležitosti 100. výročí od založení samostatného Československa vypsala Česká filharmonie 2. ročník skladatelské soutěže. Zúčastnit se ji mohli čeští a slovenští skladatelé a skladatelky, kteří k datu výročí 28. 10. 2018 nepřesáhnou věkovou hranici čtyřiceti let. Soutěž probíhá ve dvou kolech. Účastníci soutěže měli do 1. kola zaslat partituru a nahrávku své již existující skladby většího rozsahu.

Česká filharmonie obdržela 57 platných přihlášek. Porota 1. kola se sešla 1. 2. 2018 a po předchozím důkladném studiu vybrala tři postupující do 2. kola, finálního kola. Jsou jimi:

 • Adrián Demoč (Slovensko)
 • Matouš Hejl (Česká republika)
 • Jana Vöröšová (Česká republika)

Všichni tři finalisté získají od České filharmonie objednávku na vytvoření nové orchestrální skladby. Objednávky budou honorovány částkou 100 000 Kč. Objednané skladby musí být dokončeny a doručeny České filharmonii do 28. 10. 2018.  Porota 2. kola rozhodne o vítězi a držiteli 2. a 3. ceny. Výsledky 2. kola soutěže budou zveřejněny nejpozději 17. 12. 2018. Autor vítězné skladby získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Autor skladby, která se umístí na 2. místě, získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Všechny tři skladby Česká filharmonie provede ve světové premiéře na svých koncertech.

Porotu 1. kola tvořili:

- Václav Petr, koncertní mistr violoncell České filharmonie
- Ondřej Roskovec, vedoucí a 1. hráč skupiny fagotů  České filharmonie
- Vítězslav Mikeš, dramaturg Filharmonie Brno
- Josef Třeštík, dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu (tajemník soutěže)
- Martin Smolka, hudební skladatel
- Miroslav Srnka, hudební skladatel (předseda poroty)

Členové poroty 2. kola jsou:

- Semjon Byčkov
- David Robertson
- Chaya Czernowin

zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Vámi zadaný výraz neodpovídá žádný záznam. Zkuste pozměnit svůj hledaný výraz.