Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.

Hledat

Abonentní řada I


Cyklus I nese název Jubilejní cyklus k 125. výročí Českého spolku pro komorní hudbu a v jeho sedmi koncertech zazní široké spektrum hudebních děl, zejména z období klasicismu a romantismu, v konfrontaci s tvorbou českých skladatelů. V programech cyklu se představí špičkové české soubory, např. Klavírní kvarteto Josefa Suka, které je rezidenčním sou

Abonentní řada I

I1 — ČSKH • Klavírní kvarteto Josefa Suka


Dvořákova síň

Program

Gustav Mahler
Klavírní kvartet a moll (1876)

Alfred Schnittke
Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír (jednovětý)

Josef Suk
Klavírní kvartet a moll op. 1

Richard Strauss
Klavírní kvartet c moll op. 13

Účinkující

Klavírní kvarteto Josefa Suka

Radim Kresta
housle

Eva Krestová
viola

Václav Petr
violoncello

Václav Mácha
klavír

Více informací
Fotografie ilustrujicí koncert - událost ČSKH Klavírní kvarteto Josefa Suka

I2 — François Dumont, Zemlinského kvarteto • ČSKH


Dvořákova síň

Program

Alexander Zemlinsky
Smyčcový kvartet č. 1 A dur op. 4

Leoš Janáček / úprava Kryštof Mařatka
Mládí, úprava pro smyčcové kvarteto

Antonín Dvořák
Klavírní kvintet A dur op. 81

Účinkující

François Dumont
klavír

Zemlinského kvarteto

František Souček
1. housle

Petr Střížek
2. housle

Petr Holman
viola

Vladimír Fortin
violoncello

Více informací
Fotografie ilustrujicí koncert - událost François Dumont, Zemlinského kvarteto   ČSKH

I3 — Jan Mach, Filharmonický komorní orchestr • ČSKH


Dvořákova síň

Program

Jan Václav Stamic
Sinfonia G dur „Mannheimská“

Bohuslav Martinů
Partita (Suita č. 1) pro smyčcový orchestr H 212

Jan Václav Stamic
Koncert B dur pro klarinet a smyčce

Bohuslav Martinů
Serenáda č. 2 pro housle a violy H 216

Leoš Janáček
Suita pro smyčcový orchestr

Účinkující

Jan Mach
klarinet

Filharmonický komorní orchestr

Více informací
Fotografie ilustrujicí koncert - událost Jan Mach, Filharmonický komorní orchestr ČSKH

I4 — Peter Schöne, PhilHarmonia Octet Prague • ČSKH


Dvořákova síň

Program

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenáda c moll K 388/384a

Gustav Mahler/ úprava Tomáš Ille
Osm písní ze sbírky Chlapcův kouzelný roh

Účinkující

Peter Schöne
baryton

PhilHarmonia Octet Prague

Vilém Veverka, Monika Boušková
hoboj

Irvin Venyš, Karel Dohnal
klarinet

Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta
lesní roh

Václav Vonášek, Martin Petrák
fagot

Více informací
Fotografie ilustrujicí koncert - událost Peter Schöne, PhilHarmonia Octet Prague ČSKH

I5 — ČSKH • Antoine Tamestit, Adam Laloum


Dvořákova síň

Program

Johannes Brahms
Sonáta f moll op. 120 č. 1

Robert Schumann
Pohádkové obrazy. Čtyři skladby pro violu a klavír op. 113

Johannes Brahms
Sonáta Es dur op. 120 č. 2

Účinkující

Antoine Tamestit
viola

Adam Laloum
klavír

Více informací
Fotografie ilustrujicí koncert - událost ČSKH Antoine Tamestit, Adam Laloum

I6 — Klavírní kvarteto Josefa Suka • ČSKH


Dvořákova síň

Program

Viktor Kalabis
Ludus pro klavírní kvarteto op. 82 (jednověté)

Peteris Vasks
Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír (2001)

Ludwig van Beethoven
Septet Es dur pro housle, violu, violoncello, kontrabas, klarinet, fagot a lesní roh op. 20

Účinkující

Klavírní kvarteto Josefa Suka

Radim Kresta
housle

Eva Krestová
viola

Václav Petr
violoncello

Pavel Zemen
klavír

 

Jan Mach
klarinet

Tomáš Františ
fagot

Kateřina Javůrková
lesní roh

Petr Ries
kontrabas

Více informací
Fotografie ilustrujicí koncert - událost Klavírní kvarteto Josefa Suka ČSKH

I7 — České noneto • ČSKH


Dvořákova síň

Program

Josef Bohuslav Foerster
Nonet op. 147

Richard Wagner/ úprava Tomáš Ille
Siegfriedova idyla

George Onslow
Nonet a moll op. 77

Účinkující

České noneto

Romana Zieglerová, Vladimír Kroupa
housle

Simona Hečová
viola

David Pavelka
violoncello

Jiří Skuhra
flétna

Vladislav Borovka
hoboj

Aleš Hustoles
klarinet

Pavel Langpaul
fagot

Jiří Špaček
lesní roh

Více informací
Fotografie ilustrujicí koncert - událost České noneto ČSKH
zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.