Hledat

Ondřej Vrabec

asistent šéfdirigenta


Mým patrně nesplnitelným snem v rovině interpretace je, aby posluchači dostali příležitost vnímat hudbu tak, jak ji slyšel a zhmotnil Beethoven, Dvořák, Hindemith, ale aby již neslyšeli nic z Ondřeje Vrabce. My výkonní umělci jsme privilegováni schopností porozumět řeči skladatele skrze systém osnov, kuliček, trámečků, klíčů a ligatur, ale skladatelův vztah s hudbou, analogický rozhovoru s Bohem je nám zcela nadřazený. Nemáme proto právo hudbu jakkoli znásilňovat a modifikovat podle svého rozmaru. Máme jen tu nekonečnou čest jí sloužit.

Obrázek ondrej-vrabec-foto-petra-hajska.jpg

Životopis

Dirigent a hornista Ondřej Vrabec (1979) patří přes svůj věk mezi nejostřílenější české umělce. Jakkoli dnes dirigování představuje majoritní podíl jeho umělecké činnosti, staví na základech mimořádných profesionálních zkušeností získaných díky bohaté kariéře sólového, komorního a orchestrálního hráče. Tu Ondřej Vrabec započal dlouho před prahem dospělosti; v pouhých 17 letech pak poprvé usedl na první židli skupiny lesních rohů České filharmonie a pozici sólohornisty zastává v tomto tělese dosud.

Je absolventem Pražské konzervatoře (prof. B. Tylšar, V. Válek, H. Farkač, M. Němcová, M. Košler) a Akademie múzických umění v Praze (prof. R. Eliška, J. Bělohlávek, F. Vajnar a další). Studium si doplnil četnými mistrovskými kurzy (např. London Masterclasses, Hornclass, Francouzsko - Česká akademie), nejcennějším impulsem pro formování uměleckého přístupu mu byla hráčská spolupráce s elitou světové dechové školy (S. Azzolini, M. Bourgue), v oblasti dirigování pak umělecká podpora významných světových dirigentských osobností (Sir John Eliot Gardiner, Benjamin Zander, Jiří Bělohlávek aj.). Ondřej Vrabec je držitelem titulu absolutního vítěze soutěže konzervatoří v Ostravě, několik dalších laureátských titulů získal jako komorní hráč (Concertino Praga, soutěž Mozartovy obce aj.). Byl finalistou mezinárodních dirigentských soutěží Pražské jaro 2007 a Tokio 2015, v obou získal čestná uznání poroty.

V roli sólisty vystoupil do dnešního dne s desítkami domácích i zahraničních orchestrů (mimo jiných Česká filharmonie, Královská Vlámská filharmonie, Nagoya Philharmonic Orchestra, Bayrisches Kammerorchester, NCPAO Peking, Sólistes Européenes Luxembourg, Augsburg Philharmonic Orchestra, Státní filharmonie Košice, Rzeszow Philharmonic, Lviv Philharmonic) pod vedením významných dirigentů (Sir John Eliot Gardiner, Edo de Waart, Vladimir Ashkenazy, Ian Volkov, Lü Jia aj.), publiku se často představoval též sólovými recitály. Intenzivně se věnuje komorní hře (především Brahms Trio Prague a PhilHarmonia Octet, dříve Maurice Bourgue Ensemble, Juventus Quintet, Czech Philharmonic Horn Club aj.).

Vytvořil obsáhlou fonotéku pro Český rozhlas a několik gramofonových titulů. Profilový disk Brahms Trio Prague, realizovaný unikátním technickým způsobem ve vlastní hudební a zvukové režii, získal skvělé ohlasy kritiky doma i v zahraničí a byl recenzentem prestižního amerického magazínu Fanfare označen za pravděpodobně nejlepší dosud realizovanou nahrávku Tria Es Dur, op. 40 J. Brahmse ve světě. Ondřej Vrabec podnítil přímou i nepřímou cestou vznik četných soudobých kompozic pro nejrůznější instrumentální obsazení v kombinaci s lesním rohem. Většina z nich je mu věnována a byla jím ve světové premiéře provedena, popřípadě také nahrána. Stále více respektu si získává jeho činnost pedagogická – vede mistrovské kurzy (Japonsko, Kanada, Velká Británie, ČR) a trvale spolupracuje s japonskou vzdělávací společností And Vision Inc. v Tokiu.

Jako dirigent spolupracuje Ondřej Vrabec s většinou českých profesionálních orchestrů, včetně České filharmonie, kde zastává funkci asistenta šéfdirigenta. Z pozice tohoto titulu byl v uplynulých letech dokonce nejčastěji vystupujím dirigentem našeho prvního tělesa po Jiřím Bělohlávkovi. Stanul také na stupínku některých zahraničních těles (např. Reykjavik Chamber Orchestra, Státní filharmonie Košice, London Soloists Chamber Orchestra, Galeria Wind Orchestra Tokio, Danish National Symphony Orchestra, Státní Filharmonie Oradea, Uzhgorod Philharmonic, Lviv Virtuosi aj.). Představil se na mezinárodních festivalech (Pražské jaro, Mitte Europa, Český Krumlov). Je stálým členem mezinárodního týmu dirigentů jednoho z největších festivalů soudobé hudby ve světě - Ostrava Days.

K jeho operním počinům patří světové premiéry oper "Sezname, otevři se!" Martina Smolky a "Encounter" Mojiao Wang, dále dvojí kompletní nastudování Figarovy svatby v opeře v Ústí nad Labem a v pražském divadle Komedie. Vedl historicky první turné Pražské komorní filharmonie do Jižní Koreji (2011) a do Číny (2012-2013).

Ve spolupráci s Českou filharmonií nahrál již tři CD, která zahrnují komplet symfonického díla britského skladatele Andrewa Downese (Artesmon/Czech Philharmonic label), Planety Gustava Holsta, či Honeggerovu 2. symfonii (Octavia Records - Japonsko). Další dva tituly realizoval ve spolupráci s Collegiem Českých filharmoniků : DVD „Proměny“ (Universal Music, zvoleno deskou roku) a CD koncertantní tvorby pro housle a violu (s Gabrielou Demeterovou, Supraphon). V České filharmonii též příležitostně vede zkoušky v zastoupení význačných světových dirigentských osobností (Sir John Eliot Gardiner, Valery Gergiev, Manfred Honeck, Jiří Bělohlávek); zpravidla na jejich osobní žádost. V lednu roku 2017 bude debutovat s New Japan Philharmonic v Tokiu.