Hledat

Jaroslav Pondělíček


Nástroj
viola

Členem České filharmonie
od října 1985

Účinkuje v souborech
Sexteto českých filharmoniků

Obrázek jaroslav-pondělíček.jpg

Na housle se začal učit v osmi letech na LŠU v Kadani, později pak pokračoval na LŠU v Chomutově. Jako houslista absolvoval konzervatoř v Teplicích. Po dvouleté základní vojenské službě v AUS VN se stal posluchačem hudební fakulty AMU ve violové třídě profesora Milana Škampy, člena Smetanova kvarteta. Již během studia na AMU začal na základě konkursu působit v České filharmonii jako stážista. Řádným členem se stal bezprostředně po absolutoriu AMU. V roce 1990 nastoupil do funkce zástupce vedoucího violové skupiny a v roce 2003 se stal jejím vedoucím.

Od počátku devadesátých let se věnuje též komorní hudbě jako člen Sexteta českých filharmoniků. Již řadu let pravidelně koncertuje se Smyčcovým kvartetem a Smyčcovým triem, především v Japonsku. V Japonsku, ale i v dalších zemích absolvoval řadu koncertů se souborem Pro Arte Antiqua Praha specializujícím se na starou hudbu. Příležitostně vystupuje jako sólista.