Hledat

Komorní orchestr České filharmonie • Tokio


Program

Antonín Dvořák
 „Když mne stará matka“ z písňového cyklu Cikánské melodie, op. 55, v úpravě pro smyčcový orchestr (3')

Antonín Dvořák
Serenáda E dur pro smyčcový orchestr, op. 22 (30')

— Přestávka —

Petr Iljič Čajkovskij
Smyčcový kvartet č. 1 D dur, op. 11, 2. věta v úpravě pro smyčcový orchestr (8')

Petr Iljič Čajkovskij
Serenáda C dur pro smyčcový orchestr, op. 48 (30')  

Účinkující

Komorní orchestr České filharmonie

Jan Fišer umělecký vedoucí

Fotografie ilustrujicí událost Komorní orchestr České filharmonie • Tokio

Tokio — Suntory Hall

Nelze objednat online
Informace ke vstupenkám a kontakty

Pro online nákup budete přesměrováni na web pořadatele či prodejce. 

Účinkující

Komorní orchestr České filharmonie  

„Je to splnění našeho společného snu s Jiřím Bělohlávkem: po dvou letech příprav uvádíme v život pravidelné koncerty Komorního orchestru České filharmonie. Pod tímto názvem se neskrývá jedno určité těleso, ale projekt, v němž filharmonici zahrají v různých komorních seskupeních,“ objasnil novinku na jaře 2018 generální ředitel České filharmonie David Mareček. Hru filharmoniků v komornějším počtu Jiří Bělohlávek vnímal jako důležitou součást „hygieny“ orchestrálních hráčů. V menším orchestru, s repertoárem od baroka po současnost si hráči tříbí intonaci, frázování i spolupráci individualit v rámci celku. Komorní orchestr s proměnlivým složením, ovšem vždy výhradně z hráčů České filharmonie, se oficiálně zrodil pro 123. sezonu České filharmonie. Od té doby se zhostil řady projektů, ať už v rámci sezony v Rudolfinu, nebo na festivalech v České republice i v zahraničí.

Jan Fišer  housle

Jan Fišer

Jan Fišer patří mezi nejvýraznější mladé české houslisty. Má za sebou výrazné úspěchy v mezinárodních soutěžích a spolupráci s celou řadou předních domácích i zahraničních orchestrů a komorních hráčů. Od roku 2004 je koncertním mistrem PKF – Prague Philharmonia a od roku 2020 působí na stejném postu i v České filharmonii. Spolu s klavíristou Ivo Kahánkem a violoncellistou Tomášem Jamníkem tvoří Dvořákovo trio, které slaví úspěchy na koncertních pódiích jak v České republice, tak v zahraničí. Jan Fišer se angažuje také pedagogicky – je jedním z mentorů stipendijní akademie MenArt a pravidelně vyučuje na hudebních kurzech, například na Ševčíkově akademii v Horažďovicích nebo Hudební akademii Telč. Vystudoval hru na housle na Pražské konzervatoři u Jaroslava Foltýna a v roce 2003 absolvoval Carnegie Mellon University u Andrése J. Cárdenese. Následovaly mistrovské kurzy u Stephena B. Shippse, Pinchase Zukermana, Gila Shahama nebo Josepha Silversteina. Hraje na francouzské housle ze začátku 19. století připisované houslaři Francoisovi Louisi Piqueovi, které mu velkoryse zapůjčila Fidula Foundation.