Představujeme program 121. sezony 2016/2017

Představujeme program 121. sezony 2016/2017

Dvořák v podání Anne-Sophie Mutter

Dvořák v podání Anne-Sophie Mutter

Martin Grubinger ve skladbě Petera Eötvöse

Martin Grubinger ve skladbě Petera Eötvöse