Volná místa

Konkurz na místo hráče tutti do skupiny kontrabasů (s nástupem na zkušební dobu 1. 1. 2020)

Kandidáti si připraví:

a) svou videonahrávku:
J.Kř.Vaňhal:  Koncert  D dur (nebo verze E dur) - 1. a 2. větu
- ve formátu .mp4 nebo .avi,
- zašlete prostřednictvím www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com
- stačí zaslat odkaz, je-li vaše nahrávka na YOUTUBE

b) pro 1. kolo (anonymní):
Sólo:  J. Kř. Vaňhal:  Koncert  D dur (nebo verze E dur) - 1. a 2. věta

Hra orchestrálních partů:
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur
B. Smetana: Vyšehrad, Blaník
L. van Beethoven: Symfonie č. 5 - Scherzo
W. A. Mozart: Symfonie č.40 g moll

c) pro 2.kolo (neanonymní):
Sólo: S. Kusevickij: Koncert fis moll - dvě kontrastní věty

Hra orchestrálních partů:
L. van Beethoven: Symfonie No. 9 (recitativ)
B. Smetana: Šárka, Tábor
G. Mahler: Symfonie  No.2
H. Berlioz: Symphonie fantastique
D. Šostakovič: Symfonie No.5
R. Strauss: Život hrdinův

Německé držení smyčce je podmínkou účasti v konkurzu. Notový materiál orchestrálních partů obdrží účastníci s pozvánkou ke konkurzu. Konkurzní řízení se uskuteční 24. září 2019.

Vyplňte prosím formulář přihlášky a zašlete se stručným / strukturovaným životopisem, fotografií, kopií dokladu o studiu a videonahrávkou (ve formátu mp4 nebo avi) na adresu konkurz(zavinac)ceskafilharmonie.cz.

Uzávěrka přihlášek: 10. srpna 2019

Konkurz na místo hráče tutti do skupiny viol (s nástupem na zkušební dobu 1. 1. 2020)


Kandidáti si připraví...

a) videonahrávku ve formátu mp4 nebo avi
K. Stamic: Koncert pro violu op. 1 - 1. větu
- začít 2 takty před nástupem violy až do taktu č. 147 + kadence
- možno i bez klavírního doprovodu
- zašlete prostřednictvím www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com

b) pro 1. kolo: 
K. Stamic:
Koncert pro violu op.1 - 1.věta (celá s kadencí)
orchestrální sóla - G. Mahler: Andante ze Symfonie č.10 (vybrané místo)
                              B. Smetana: Vyšehrad, Blaník

c) pro 2. kolo:
jednu z následujících tří skladeb dle svého výběru:
B. Bartók: Koncert pro violu - 1. věta
B. Martinů: Rapsodie - koncert pro violu
W. Walton: Koncert pro violu

orchestrální sóla:
L. van Beethoven: Symfonie č. 5 - 2. věta
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 - 2. věta
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6 - 1. věta
D. Šostakovič: Symfonie č. 5 - 1. věta
B. Smetana: Z českých luhů a hájů
A. Dvořák: Symfonie č. 8 - 1. věta
L. Janáček: Sinfonietta - 2. a 3. věta
R. Strauss: Don Juan

Notový materiál orchestrálních partů obdrží účastníci s pozvánkou ke konkurzu.

Konkurzní řízení se uskuteční: 26. a 27. září 2019.

Vyplňte prosím formulář přihlášky a zašlete se stručným strukturovaným životopisem, fotografií, kopií dokladu o studiu a videonahrávkou (ve formátu mp4 nebo avi) na adresu: konkurz(zavinac)ceskafilharmonie.cz.

Uzávěrka přihlášek: 10 srpna 2019