Fotografie ilustrujicí stránku

Výsledky II. ročníku skladatelské soutěže

U příležitosti 100. výročí od založení samostatného Československa vypsala Česká filharmonie druhý ročník soutěže pro české a slovenské skladatele a skladatelky, kteří k datu výročí nepřesáhli věkovou hranici čtyřiceti let. Vítězné skladby Jany Vöröšová, Matouše Hejla a Adriána Demoče uvede Česká filharmonie ve světové premiéře.

Fotografie ilustrujicí stránku

Soutěž, jejímž iniciátorem byl už v roce 2014 Jiří Bělohlávek, probíhala ve dvou kolech. V prvním kole obdržela Česká filharmonie 57 platných přihlášek, 12 od skladatelek a 45 od skladatelů, 46 z České republiky a 11 ze Slovenska. Z nich porota 1. února 2018 po předchozím důkladném studiu vybrala tři postupující do druhého kola – Adriána Demoče, Matouše Hejla a Janu Vörösovou.

Porotu prvního kola tvořili Václav Petr, koncertní mistr violoncell České filharmonie, Ondřej Roskovec, vedoucí a první hráč skupiny fagotů České filharmonie Vítězslav Mikeš, dramaturg Filharmonie Brno Josef Třeštík, dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu Martin Smolka a skladatel Miroslav Srnka.

Všichni tři finalisté získali od České filharmonie objednávku na vytvoření nové orchestrální skladby honorovanou částkou 100 000 korun. Zhodnocení dodaných skladeb provedla porota druhého kola ve složení Semjon Byčkov, šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie, David Robertson, šéfdirigent a umělecký ředitel Sydney Symphony Orchestra, a Chaya Czernowin, skladatelka a profesorka Harvardovy univerzity.

Výsledky soutěže

Porota rozhodla o finálním pořadí vítězů:

  1. cena: Jana Vöröšová – Písně vrbovýho proutku pro soprán a orchestr
  2. cena: Matouš Hejl – Crossings
  3. cena: Adrián Demoč – Neha. Adagio pre Orchester

Jana Vöröšová získá finanční odměnu ve výši 100 000 korun a Matouš Hejl ve výši 50 000 Kč. Všechny tři skladby Česká filharmonie provede ve světové premiéře do konce roku 2019

Vítězka Jana Vöröšová

Jana Vöröšová (1980) studovala skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě profesora Bohuslava Řehoře a na Hudební fakultě AMU v Praze ve u profesora Václava Riedlbaucha. Absolvovala roční stáž na Koninklijk Conservatoire Brussel a tříměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Její skladby byly hrány na festivalech Contempuls, Pražské Premiéry, Forfest, Festival delle nazioni Citta di Castello (IT), Orfeo (SR), Calliopée (FR), Présance (FR), Wien Modern. Je členkou cimbálové asociace a Institutu Duncan. Je zakladatelkou a sbormistryní dětského i smíšeného sboru La Folia. Vede hudební tvůrčí kurzy a semináře pro děti i dospělé, jejichž náplní je vytváření neobvyklých zvukových krajin. V současné době se věnuje převážně písňové tvorbě pro děti.