Revitalizace terasy Rudolfina

Jedinečný prostor a jeho nový život


Terasa je významným architektonickým prvkem budovy Rudolfina. Její aktuální technický stav však neumožňuje využít potenciál, který prostor s jedním z nejúchvatnějších výhledů v Praze nabízí. Ze střechy chrámu umění zatím shlíží pouze sochy slavných skladatelů. Rádi bychom terasu zrekonstruovali a otevřeli ji nejen milovníkům klasické hudby a výtvarného umění, ale všem návštěvníkům. Jsme na dobré cestě. Pojďte stoupat "per terasa ad astra" spolu s námi!

Cíle projektu

Pečlivá a citlivá rekonstrukce, včetně elevace pochozí střechy, umožní nejen zpřístupnění terasy veřejnosti. Nabídne také možnost oživení prostoru pestrou společenskou a kulturní aktivitou či partnerskými eventy v kulisách unikátního výhledu. V širším kontextu se pak jedná o rozvoj a obnovu národního kulturního dědictví a další otevření chrámu umění.

Více

Pražské Rudolfinum - sídlící symbolicky v centru města - je samo o sobě centrem důležitých hodnot, které spojují všechny příslušníky našeho národa. Je domovem hodnotného umění, chrámem špičkové kultury, symbolem bohatství myšlenek, které přetrvávají desetiletí i celá staletí.

Budova Rudolfina je nejen pozoruhodným architektonickým dílem, ale také místem, které je od svého vzniku nepřehlédnutelné i díky svému základnímu poslání: je to přívětivý a přátelský prostor, který spojuje múzy, zastřešuje precizní hudební i výtvarné artefakty a rezonuje invencí, imaginací a inspirací.

Již více než 136 let je Rudolfinum prostorem, jenž chrání hodnoty, o které je však nezbytné neustále pečovat. Díla předních tvůrců a myšlenky význačných umělců mohou existovat a šířit svá poselství pouze v prostředí, které odpovídá jejich významu. Vrcholné umění navíc je (a má být) nadčasové. Budova samotná se však s působením času musí vypořádat také. A zaslouží si bezpochyby stejnou péči, jakou věnujeme výtvarným dílům či hudebním kompozicím, pro které je Rudolfinum tolik potřebným domovem.

Rudolfinum, proslulé „rejdiště múz“, po dlouhá desetiletí zve do svých útrob uměnímilovnou veřejnost a srdečně vítá návštěvníky všech generací. Cítíme, že nastal čas této unikátní budově její přívětivost oplatit. Prvním krokem v tomto úsilí je právě idea rekonstrukce a zpřístupnění prostoru terasy, která tak poskytne zázemí nejen filharmonickým včelám, ale i návštěvníkům přicházejícím na koncerty, výstavy, za uměleckým zážitkem či jen za nevšedním pohledem na naše hlavní město.


Cíle projektu:

 • Rekonstrukce významného architektonického prvku Rudolfina, unikátního prostoru v centru Prahy
 • Zpřístupnění terasy Rudolfina veřejnosti, oživení prostoru společenskou i kulturní aktivitou
 • Využití jednoho z nejkrásnějších pražských výhledů pro partnery, mecenáše a podporovatele projektu
 • Rozvoj a obnova národního kulturního dědictví, další otevření proslulého „chrámu umění“

Nadpis nadpis nadpis

Koncept úpravy terasy je společným projektem České filharmonie a jejích partnerů. Významnou roli v přípravě i realizaci záměru hrají expertní týmy společností Arcona Capital a FINEP. Důležitým pilířem projektu je také silný nadační partner, kterým je Nadace Občanského fóra.

Více

Co máme

 • Jedinečný prostor na střeše Rudolfina, jehož technický stav nedovoluje využití pro návštěvníky či akce
 • Termínový plán obnovy terasy, projektovou dokumentaci a stavební povolení, včetně souhlasu památkářů
 • Zapojení expertních týmů z Arcona Capital a FINEP, které zaručují maximální efektivitu fundraisingu a profesionální dohled nad procesem rekonstrukce
 • Nadačního partnera (Nadace Občanského fora), který shromáždí finanční prostředky od jednotlivých dárců, zajistí rekonstrukci terasy a jako zhodnocený majetek ji následně daruje České filharmonii
 • Souhlasný postoj k záměru od Ministerstva kultury, zřizovatele České filharmonie
 • Prostor k tvořivé participaci pro korporátní subjekty i individuální zájemce

Zhmotnění snu

Víme, jak bude dokončená terasa vypadat. Zveme vás na procházku budoucností. A jak vnímají podstatu a přínos plánované rekonstrukce hlavní aktéři projektu?

Více

„………………………………………………..“
David Mareček, generální ředitel České filharmonie


„………………………………………………..“
Guy Burker, výkonný ředitel Arcona Capital

 

„………………………………………………..“
Tomáš Zaněk, generální ředitel FINEP CZ

 

„………………………………………………..“
Dagmar Havlová, ředitelka Nadace Občanského fóra

Harmonogram a finanční rámec

Takto náročný a zodpovědný projekt vyžaduje důkladné plánování. A nezbytný je i transaprentní finanční model. Jsme optimisté, ale zároveň realisté. Takže kdy? A s jakým rozpočtem?

Více

Rámcový časový harmonogram

 • Projektová dokumentace, administrace, založení dárcovského fondu: září 2018 – březen 2021
 • Fundraisingová etapa:    únor 2021 – červen 2021
 • Výběr generálního dodavatele:    březen 2021 – květen 2021
 • Medializace projektu:    květen 2021
 • Stavebně-realizační část:    červen 2021 – březen 2022
 • Dokončení stavby a předání projektu:    duben 2022

Model financování

 • Projekt je financován z prostředků shromážděných Nadací OF v následujících etapách:
  • březen až květen 2021 – major donor fundraising – oslovování business partnerů společností Arcona Capital, FINEP a partnerů České filharmonie
  • květen 2021 – v případě potřeby zahájení druhé, veřejné etapy fundraisingu s oslovením firemních i individuálních dárců

Projekt revitalizace terasy je aktuálně naceněn na cca 22 mil. Kč, probíhá jednání s potenciálními stavebními firmami a zpřesňování rozpočtu.

Zveme Vás vzhůru

Rádi Vám k terase a její revitalizaci řekneme více. Nejlépe úplně vše. Máte-li zájem o osobní schůzku, ideálně spojenou i s návštěvou střechy Rudolfina, jsme připraveni nabídnout nejvhodnější termín na e-mailu michal.medek(zavinac)ceskafilharmonie.cz. Případně nám zanechte kontakt, abychom Vás mohli o průběhu projektu a novinkách pravidelně informovat. Děkujeme. Budeme se těšit na zprávu i na spolupráci. Per Terasa Ad Astra!

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?