20 minut a buď „in“

Před každou veřejnou generální zkouškou nabízíme pro žáky a studenty slovní komentář ke generálce – upozornění na zajímavosti; návrh, jak hudbu poslouchat, který doplní audio/video ukázky.

Bonus pro žáky a studenty k veřejným generálkám České filharmonie.

11+
Přednáška
Délka programu 20 min

Bonus pro žáky a studenty k veřejným generálkám České filharmonie.

Vždy od 9.30 v Sukově síni Rudolfina (SS) nebo v Západním salonku (ZS) s Janem Kyjovským.

Máte-li o tento bonusový program zájem, ozvěte se nejpozději týden před generálkou. Kapacita míst je omezena.

Termíny

1. 11. a 22. 11. 2017 (SS)
6. 12. 2017 (ZS)
20. 12. 2017, 28. 2., 21. 3. a 11. 4. 2018 (SS)
20. 6. 2018 (ZS)

Kontakt