Fotografie ilustrujicí stránku

Čtyři kroky do nového světa

Cyklus komentovaných koncertů

Velcí skladatelé tvoří hudbu, díky které můžeme nahlédnout do jejich duše. Do toho tajemného prostoru, ve kterém se promítá a zároveň je z něj směrován život člověka – jeho přemýšlení, city, rozhodování a boje. V cyklu našich koncertů se pokusíme přiblížit duším a skladatelskému myšlení Leoše Janáčka, Ludwiga van Beethovena, Miloslava Kabeláče, Antonína Dvořáka a Petra Iljiče Čajkovského. Poslouchat budeme jejich silná hudební díla, která jsou poselstvím taky pro naše duše.

Fotografie ilustrujicí stránku
12+ let
Koncert
Délka programu 120 min s přestávkou
Janáčkova Její pastorkyňa

Janáčkova Její pastorkyňa

„Muž byl tehdy právě hotov s Pastorkyní. Po celou dobu, co ji tvořil, Olga se o ni nesmírně zajímala. Nyní poprosila: ‚Tatušku, zahrej mi tu Pastorkyni, já už ji neuslyším.‘ Leoš si sedl ke klavíru a hrál… Nemohla jsem to snést, utekla jsem…“ (Zdenka Janáčková)

Více
Beethovenovo a Kabeláčovo mystérium času

Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času

Beethoven byl zakotvený ve své době, ale psal nadčasová díla. Miloslav Kabeláč byl vedle Bohuslava Martinů a Karla Husy nejvýznamnější český moderní skladatel. 

Více
Dvořákovo Stabat mater

Dvořákovo Stabat Mater

„Jsem rád, že se mi tak pozdě dostalo cti být vykladačem právě tohoto Dvořákova díla: když jsem byl mlád, nedovedl bych to vůbec a bylo vskutku třeba projít životem, poznat lidskou mizérii, abych se mohl poklonit Stabat…“ (Dirigent Václav Talich, 1952)

Více
Čajkovského Romeo a Julie. A Labutí jezero

Čajkovského Romeo a Julie, a Labutí jezero

„Dříve se skládalo, tvořilo, teď se vymýšlí, vynalézá. Tento čistě rozumový proces hudebního tvoření se obráží v tom, že soudobá hudba je sice velmi vtipná, pikantní, kuriózní, ba dokonce lahodná (…), ale zároveň je studená, neprohřátá vroucí inspirací.“ (Petr Iljič Čajkovskij, 1880)

Více