Fotografie ilustrujicí stránku

European Orchestra LABoratory II čili Laboratoř evropských orchestrů

Česká filharmonie je orchestrem, který je doma i na prestižních zahraničních pódiích tradičně vnímán jako reprezentativní zástupce českého hudebního světa. Právě z toho důvodu se v letech 2017–2019 více otevírá Romům ze sociálně vyloučených lokalit ČR a nabízí jim spolupráci na hudebním poli.

Fotografie ilustrujicí stránku

V projektu, jehož uměleckou ředitelkou je zpěvačka a sbormistryně Ida Kelarová, se ona, její umělecký tým a filharmonici potkávají s obyvateli místních komunit (zejména s dětmi), umělecky s nimi pracují, zkoušejí a vystupují. Na komunitní úrovni bude výstupem projektu závěrečný koncert takto vytvořeného sboru v každém z míst. Na celonárodní úrovni projekt vyvrcholí na jaře 2019 koncertem v Rudolfinu, jehož se zúčastní všechny zapojené komunity. Děti navíc dostanou příležitost dále rozvíjet své hudební nadání ve sboru Čhavorenge vedeném Idou Kelarovou, kde jim bude věnována pravidelná péče. Hudebníkům ČF dává projekt prostor, aby se projevili jako tvůrčí a inspirativní osobnosti, ochotné poznávat odlišné hudební tradice a přístupy a zároveň hledat nové cesty, jak sdílet vášeň pro svět hudby.

EOLab II podporovaný z programu Creative Europe propojuje několik evropských orchestrů, které hledají nové cesty k publiku i nové způsoby aktivního zapojení hráčů. Hlavními partnery České filharmonie jsou v této laboratoři Nizozemský symfonický orchestr, orchestry Tonkünstler (Rakousko), Hallé a Ulster (Velká Británie), Barcelonský symfonický orchestr (Španělsko) a Rumunský národní symfonický orchestr.

Prvními výstupy projektu byly koncerty v Chrudimi a Vysokém Mýtě 30. června a 1. července 2017. Další koncerty se budou konat před Vánoci 2017 a opět v červnu 2018. Děti se umělecké práci věnují pravidelně – každý čtvrtek – od 16 do 19 hodin v prostoru „c.k. Pluk II“ ve Vysokém Mýtě.