Přenosy do kin

Stejně jako ostatní světové orchestry i Česká filharmonie myslí na ty, kteří z nějakého důvodu nemohou navštívit koncerty orchestru v Rudolfinu anebo si chtějí klasickou hudbu užít jinak než přímo v koncertním sále. V každé sezoně proto připravujeme vždy několik živých přenosů do českých kin.

Česká filharmonie realizovala od roku 2014 už 3 živé přenosy do kin. Přestože se jedná o organizačně a technologicky náročnou akci, usilujeme o to, aby každý rok proběhl alespoň jeden kinopřenos. Při výběru koncertu zohledňujeme zejména diváckou atraktivnost a přístupnost programu, aby do kina našli cestu i ti, kteří se s klasickou hudbou teprve seznamují. O příštím kinopřenosu vás budeme včas informovat zde i prostřednictvím jednotlivých komunikačních kanálů České filharmonie, jako je Facebook, Twitter a další.

Vánoční koncert v kinech
Poslední přenos: Předvánoční koncert 19. 12. 2016

Česká filharmonie pod vedením Manfreda Honecka zahrála program složený ze svátečních skladeb a melodií skladatelů jako Johann Sebastian BACH, Wolfgang Amadeus MOZART, Franz SCHUBERT, Joseph HAYDN, Petr Iljič ČAJKOVSKIJ a dalších. 

První přenos do kin České filharmonie
Historicky první kinopřenos ČF ve fotografiích

V sobotu 25. října 2014 proběhl vůbec první kinopřenos koncertu České filharmonie. Sály městských i soukromých kin se krátce po 15. hodině rozezněly skladby Leoše Janáčka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Po přestávce pak na diváky čekal tahák programu, Dvořákova Novosvětská.