Partneři

Česká filharmonie míří pod uměleckým vedením Semjona Byčkova mezi 10 nejlepších orchestrů na světě. Kromě intenzivní umělecké a manažerské práce je k takovému postupu nezbytný i dostatek finančních prostředků. Role partnerů a podporovatelů je na této cestě nezastupitelná a my máme velkou radost, že se jejich řada rozrůstá. Všem minulým i současným partnerům patří náš velký dík.

Tak copak vás zajímá?
Zavřít