Fotografie ilustrujicí stránku  Česká spořitelna

Česká spořitelna


Roku 1874 vypsala Česká spořitelna architektonickou soutěž na budovu, která bude sloužit hudbě i výtvarnému umění. V roce 1885 bylo Rudolfinum otevřeno, v lednu 1896 se zde uskutečnil první koncert České filharmonie pod vedením Antonína Dvořáka. V jubilejní 120. sezoně prvního českého orchestru se pak Česká spořitelna stala hlavním partnerem České filharmonie. Od roku 2015 tak zníme společně. A po pěti letech slavíme další jubileum!

Fotografie ilustrujicí stránku  Česká spořitelna

Pomáhat a kultivovat

S

chraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy — tak zněl v češtině celý původní název Spořitelny české. V základu celého podniku stála snaha pomoci chudším vrstvám obyvatelstva, podporovat v nich prostřednictvím ukládání menších peněžních částech spořivost a pracovitost.

A myšlenka podpory a pomoci těm méně majetným stála vedle uměleckých ambicí i u zrodu našeho prvního orchestru, tenkrát ještě spolku nazvaným „Česká filharmonie, spolek ku povznesení hudebního umění v Praze, jakož i spolek pensijní členů orchestru Národního divadla v Praze, jejich vdov a sirotků“.

Dnes je Česká spořitelna největší bankou u nás a díky svému silnému finančnímu zázemí může podporovat různé nekomerční projekty i instituce, aby snadněji dosahovaly svých cílů.

Česká filharmonie se zase stala světovým orchestrem, který hraje nezastupitelnou roli v našem hudebním životě a výrazně se podílí na budování dobrého jména České republiky a české hudby v zahraničí.

Majestátní budova Rudolfina (symbol umu, umění i tradice), zhmotnění myšlenky podpory a pomoci i snaha dělat věci co nejlépe. To vše rezonuje v partnerství České spořitelny a České filharmonie od první společné sezony. A nepřestává znít ani po pěti společných letech, na prahu dalšího významného jubilea, filharmonické sezony s pořadovým číslem 125. Těšíme se na každý tón!

Česká spořitelna

Pracuj, sklízej a zmnožuj plody práce

Tak znělo heslo a poslání České spořitelny v 19. století. Promítlo se i do symbolu včely. Platí to pro každý úspěšný podnik. Ať jde o hudební orchestr nebo o banku.

Česká spořitelna

Nevyčíslitelná hodnota

Každé velké lidské dílo potřebuje podpořit. O to víc, když jde o dílo, kde se návratnost investice cení pojmy jako umělecká hodnota nebo národní hrdost.

Česká spořitelna

Spolupráce a společenství

Podnikatelský plán nebo partitura hudební skladby jsou bez realizace jen slibnými možnostmi. Skutečný život jim vdechuje až usilovná spolupráce mnoha lidí.

"Česká filharmonie zažívá - podobně jako Česká spořitelna - nevšední rok. Spořitelna slaví 195. výročí působení na domácím trhu a filharmonie vstupuje do své jubilejní 125. koncertní sezony. Hudební nadšenci se jistě těší na významný milník, kterým letos bude bezesporu výročí narození hudebního génia Ludwiga van Beethovena, od něhož uplyne v prosinci 250 let. Přeji nám všem, aby celá letošní „beethovenovská“ sezona byla jednou velkou ódou na radost!"

Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny

 

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?