Fotografie ilustrujicí stránku  Česká spořitelna

Česká spořitelna


Roku 1874 vypsala Česká spořitelna architektonickou soutěž na budovu, která bude sloužit hudbě i výtvarnému umění. V roce 1885 bylo Rudolfinum otevřeno, v lednu 1896 se zde uskutečnil první koncert České filharmonie pod vedením Antonína Dvořáka. V jubilejní 120. sezoně prvního českého orchestru se pak Česká spořitelna stala hlavním partnerem České filharmonie. Od roku 2015 tak zníme společně.

 

Fotografie ilustrujicí stránku  Česká spořitelna

Pomáhat a kultivovat

S

chraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy — tak zněl v češtině celý původní název Spořitelny české. V základu celého podniku stála snaha pomoci chudším vrstvám obyvatelstva, podporovat v nich prostřednictvím ukládání menších peněžních částech spořivost a pracovitost.

A myšlenka podpory a pomoci těm méně majetným stála vedle uměleckých ambicí i u zrodu našeho prvního orchestru, tenkrát ještě spolku nazvaným „Česká filharmonie, spolek ku povznesení hudebního umění v Praze, jakož i spolek pensijní členů orchestru Národního divadla v Praze, jejich vdov a sirotků“.

Dnes je Česká spořitelna největší bankou u nás a díky svému silnému finančnímu zázemí může podporovat různé nekomerční projekty i instituce, aby snadněji dosahovaly svých cílů.

Česká filharmonie se zase stala světovým orchestrem, který hraje nezastupitelnou roli v našem hudebním životě a výrazně se podílí na budování dobrého jména České republiky a české hudby v zahraničí.

Majestátní budova Rudolfina (symbol umu, umění i tradice), zhmotnění myšlenky podpory a pomoci i snaha dělat věci co nejlépe. To vše rezonuje v partnerství České spořitelny a České filharmonie od první společné sezony. A nepřestává znít ani po pěti společných letech, na prahu dalšího významného jubilea, filharmonické sezony s pořadovým číslem 125. Těšíme se na každý tón!

Česká spořitelna

Pracuj, sklízej a zmnožuj plody práce

Tak znělo heslo a poslání České spořitelny v 19. století. Promítlo se i do symbolu včely. Platí to pro každý úspěšný podnik. Ať jde o hudební orchestr nebo o banku.

Česká spořitelna

Nevyčíslitelná hodnota

Každé velké lidské dílo potřebuje podpořit. O to víc, když jde o dílo, kde se návratnost investice cení pojmy jako umělecká hodnota nebo národní hrdost.

Česká spořitelna

Spolupráce a společenství

Podnikatelský plán nebo partitura hudební skladby jsou bez realizace jen slibnými možnostmi. Skutečný život jim vdechuje až usilovná spolupráce mnoha lidí.

"Česká filharmonie zažívá - podobně jako Česká spořitelna - nevšední rok. Spořitelna slaví 195. výročí působení na domácím trhu a filharmonie vstupuje do své jubilejní 125. koncertní sezony. Hudební nadšenci se jistě těší na významný milník, kterým letos bude bezesporu výročí narození hudebního génia Ludwiga van Beethovena, od něhož uplyne v prosinci 250 let. Přeji nám všem, aby celá letošní „beethovenovská“ sezona byla jednou velkou ódou na radost!"

Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny

 

Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?