Vítězslav Ochman

Nástroj
housle

Členem České filharmonie
od 
srpna 2014

Hru na housle studoval nejprve na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Po maturitě pokračoval ve studiích na hudební fakultě pražské AMU ve třídě MgA. Luďka Volka. V sezoně 2011/2012 absolvoval studijní stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u prof. Jana Pospíchala. Magisterské studium na AMU v houslovém oddělení doc. Bohuslava Matouška absolvoval v roce 2013. Své dovednosti dále zdokonaloval na řadě interpretačních kurzů (Jozef Kopelman, Bohuslav Matoušek, Václav Hudeček, Jan Pospíchal, Břetislav Novotný, Pavel Šporcl, Marta Líbalová).

Zúčastnil se také řady soutěží, kde obdržel 1. místo. Jako sólista interpretoval houslové koncerty od baroka až po skladby soudobých autorů. Po absolutoriu nastoupil do skupiny 1. houslí Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice. V témže roce se stal členem Orchestrální akademie České filharmonie, kde získal v roce 2014 stálé místo ve skupině druhých houslí.

Vedle působení v České filharmonii se věnuje sólové a komorní hře a spolupracuje s Pěveckým sborem jihočeských učitelek. Má rád četná hudební díla napříč historií. Upřednostnit jediného skladatele či dílo před jinými mu nedává smysl. „Paleta proměnných, ovlivňujících momentální – konkrétní výběr či volbu mé srdeční kompozice, je podmíněně pestrá a časem prověřených partitur je nepřeberné množství. Proto rád hudbu znovu a znovu objevuji nejen pro potěšení své, ale též proto, abych ji mohl sdílet s publikem. Obdivuji i další druhy tvůrčího umění, láká mě poodhalování jejich tajemství.“ Volný čas tráví často v přírodě. Rybaří ve pstruhových vodách, rád vaří.