Jan Keller

Do České filharmonie, konkrétně do skupiny violoncell, jsem nastoupil v lednu roku 2011.

Studium


Po studiích na Pražské konzervatoři u prof. Jaroslava Kulhana jsem absolvoval Akademii múzických umění ve třídě prof. Josefa Chuchro. Během studií jsem se účastnil mistrovských kurzů u Miloše Mlejnika v Klagenfurtu a u Raphaela Walfische v Londýně.

Když nejsem v Rudolfinu...


V letech 1998–2010 jsem byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od roku 2006 působím na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Velmi rád se věnuji hudbě komorní (Janáčkovo trio, Trio 75´, Trio con brio a další), zároveň jsem členem několika jazzových seskupení (Jana Koubková Quartet, Noční Optika, Transitus Irregularis, Czech philharmonic jazz band...).

Hudba, kterou mám rád


Uvést jednoho srdečního skladatele je samozřejmě složité, ale u mě to bude Bohuslav Martinů, díky jehož hudbě – konkrétně Variacím na slovenskou lidovou píseň – jsem se vlastně rozhodl pro muziku. Navíc jsem se od dob studií až dodnes velmi často a rád zabýval jeho hudbou cellovou, komorní i symfonickou. To mě baví!