František Host

František Host vystudoval konzervatoř pod vedením Viktora Moučky, violoncellisty Vlachova kvarteta, a Akademii múzických umění u profesora Josefa Chuchra.

V roce 1975 nastoupil do České filharmonie, kde mezi lety 1983-2013 působil jako koncertní mistr. Jako sólista vystoupil s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Plzeňskou filharmonií, Národním orchestrem Madrid a s mnoha komorními orchestry.

Je členem Sexteta českých filharmoniků, Okteta českých filharmoniků, Dua di basso. Nahrává jako člen komorních souborů i jako sólista pro japonskou společnost Pony Canyon, Supraphon, Bonton a rovněž pro francouzskou firmu AMC.

V roce 2004 založil soubor Virtuosi di Basso, složený z deseti violoncell a dvou kontrabasů, který měl velký úspěch na koncertech v Praze, Japonsku a Německu.