Marcel Kozánek

Marcel Kozánek

Členem skupiny druhých houslí jsem od roku 1995.

Studium


Narodil jsem se v Kroměříži a na housle hraji od svých pěti let. Po absolutoriu konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži jsem další hudební zkušenosti získával jako člen Filharmonie B. Martinů ve Zlíně. Nejsem, myslím, soutěživý typ, takže jsem se zúčastnil jen asi dvou (2. cena v krajském kole soutěže bývalých LŠU) V roce 1993 jsem se vydal na studia na pražskou HAMU a tu jsem absolvoval pod vedením Prof. Ivana Štrause v roce 1997. Už v roce 1995 jsem však úspěšně vykonal konkurs do České filharmonie a vzápětí nastoupil do skupiny druhých houslí.

Když nejsem v Rudolfinu...


Kromě hry v orchestru jsem se vždy věnoval také hře komorní, která je pro mě výzvou a hudební „očistou“.  Už na školách jsme s přáteli prováděli skladby jak klasických tak i soudobých skladatelů. Se svými kolegy z České filharmonie nyní vystupujeme ve smyčcovém kvintetu Rudolphin Ensemble Prague. Také rád tvořím aranžmá kompozic a písní pro naše uskupení. Dále jsem členem Filharmonického komorního orchestru, který vystupuje jak v Česku, tak v zahraničí, zejména v Japonsku. Rovněž velmi rád spolupracuji už několikátým rokem na akci společného orchestru ČF a ZUŠ, kdy studenti získávají orchestrální zkušenosti prostřednictvím zkoušek a koncertů v Rudolfinu.

Hudba, kterou mám rád


Poslouchám rád už od mládí rock a pop a rád si o tom i povídám. Trochu hraji i na kytaru, když to potěší moje blízké.