Jindřich Kolář

Členem České filharmonie jsem od roku 1994, ale pravidelná spolupráce se datuje od roku 1985.

Studium


Vystudoval jsem konzervatoř v Plzni a AMU v Praze ve třídě doc. Zdeňka Tylšara a během studií jsem získal několik ocenění na soutěžích.

Když nejsem v Rudolfinu...


Učím na konzervatoři v Plzni, kde jsem i kapelníkem dechovky 12°Plzeň. Pravidelně vyučuji na interpretačních kurzech a pořádám také  interpretační přehlídku Hornové dny. Jsem členem orchestru Sólistes Europeéns Luxebourg. Rád hraji v komorních souborech a orchestrech. Nejčastěji to bylo Dechové kvinteto Národního divadla, Filharmonický komorní orchestr, Virtuosi di Praga. S Pražákovým kvatretem jsem natočil  CD. Jako sólista jsem vystupoval, v Japonsku, USA i v Evropě. Před příchodem do ČF jsem byl sólohornistou orchestru Národního divadla.

Hudba, kterou mám rád


Kromě klasické hudby rád poslouchám jazz.