Vojtěch Jouza

Členem České filharmonie jsem od roku 1992.

Studium


Hru na hoboj jsem studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho a na AMU ve třídě prof. J. Mihuleho. Obor dirigování jsem studoval na AMU v letech 2004–2009.

Když nejsem v Rudolfinu...


V roce 1982 jsem založil Pražský barokní soubor, kde působím jako hobojista, umělecký vedoucí a dirigent. Jsem členem instrumentálního souboru Variace. Jako hráč na barokní hoboj spolupracuji se souborem staré hudby Capella Regia Praha. V roce 1995 jsem založil komorní sbor EN ARCHÉ, kde působím jako sbormistr a dirigent, v roce 2009 jsem převzal vedení plzeňského pěveckého sboru Česká píseň.

Jakožto dirigent jsem měl doposud možnost spolupracovat s předními českými, resp. slovenskými orchestry a sbory – s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů Voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.

Hudba, kterou mám rád


Hudba dvacátého století (Stravinskij, Janáček, Bartók, Druhá vídeňská škola, Schnittke…). Hudba přelomu devatenáctého a dvacátého století (Mahler, Suk). J. S. Bach, J. D. Zelenka… Jazz.