Jana Brožková

Již během studií na pražské konzervatoři na sebe Jana Brožková upozornila vítězstvím v mezinárodní soutěži Concertino Praga 1983 a v roce 1989 získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Musikpreis Zürich. Na soutěži Pražského jara 1991 získala 3. cenu a její soutěžní dráhu uzavírá 1. cena na světové IDRS Gilllet Competition 1997 Evaston v USA.

V té době už vystupuje jako renomovaná sólistka v Česku i v zahraničí a věnuje se komorní hře v souborech In modo camerale a Afflatus Quintet, který získal prestižní 1. cenu v respektované soutěži ARD München v roce 1997.

Od roku 1987 působila patnáct let jako sólohobojistka SOČRu a její nahrávky hobojových koncertů a dalších skladeb pro hoboj jsou cenným materiálem rozhlasového archivu.

Od roku 2002 je první hobojistkou České filharmonie a zároveň také vyučuje hobojovou hru na hudební fakultě AMU v Praze.