Ivan Séquardt

Hobojista Ivan Séquardt studoval na pražské konzervatoři, kde byli jeho pedagogy Karel Lang a František Xaver Thuri (absolvoval v roce 1978), a poté na Hudební fakultě AMU v Praze (absolvoval 1982).

V roce 1979 se stal členem České filharmonie, kde působil nejprve jako hráč na anglický roh. Od roku 1991 je v tomtéž orchestru angažován jako sólohobojista.

Roku 1987 se podílel na založení souboru Ars instrumentalis Pragensis, s nímž uskutečnil desítky koncertů na domácích i zahraničních pódiích a v roce 1996 získal s tímto ansámblem první cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži komorních souborů v japonské Osace.

V roce 1991 založil komorní soubor Česká dechová harmonie orientovaný zejména na hudbu českého hudebního klasicismu. Je tvůrcem nejen dramaturgie těchto souborů, ale i četných úprav a transkripcí.

Ivan Séquardt sólově účinkoval s řadou našich i zahraničních orchestrálních těles (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Solisteen European Luxemburg, Orchestra St. Cecilia di Roma, Kamčatský komorní orchestr atd.).

Od roku 2004 působí pedagogicky na Hudební fakultě JAMU v Brně. Sólové i komorní snímky nahrál mj. pro firmy Rosa, Supraphon nebo Octavia Records.