Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se narodil roku 1954 v Brně. Od dětství se věnoval hře na klavír, později se začal učit na flétnu. Na brněnské konzervatoři absolvoval obor hra na flétnu pod vedením svého otce Radomíra Pivody st. a dirigování u Jaroslava Brože. Rok strávil na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u Milana Jurkoviče. Na AMU v Praze absolvoval v roce 1982 u Františka Čecha jako magistr, později tamtéž dokončil uměleckou aspiranturu.

V letech 1974–1979 byl členem operního orchestru Janáčkovy opery v Brně, mezi lety 1976–1978 působil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Od roku 1979 je členem České filharmonie, nejprve jako pikolista a po roce 1985 zde začal působit coby první flétnista. Od roku 1996 je zde vedoucím skupiny fléten.

Je rovněž činný pedagogicky: od roku 1995 je docentem hry na flétnu na AMU v Praze a v roce 2007 vedl interpretační kurzy v Muramatsu Tokyo.

Pravidelně vystupuje na domácích i zahraničních pódiích, spolupracuje s významnými světovými dirigenty a sólisty, podílí se na nahrávkách České filharmonie s nejrůznějšími nahrávacími společnostmi, působí v rozličných komorních a orchestrálních seskupeních a příležitostně vystupuje jako sólista.