Barbara Pazourová


Nástroj
harfa

Členkou České filharmonie
od 
listopadu 1985Své hudební vzdělání začínala hrou na klavír, od třinácti let se věnovala hře na harfu. V roce 1978  byla přijata do třídy profesorky Libuše Váchalové na konzervatoři v Praze, kterou absolvovala  v roce 1984. V témže roce zahájila studia na AMU a pod vedením profesora Karla Patrase, jež ukončila absolutoriem v roce 1988. Její hudební kariéra je tak spjata s Českou filharmonií již od studentských let. Kromě práce v symfonickém orchestru se ve svém volném čase věnuje též komorní hudbě.

Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?