Šéfdirigentem České filharmonie bude dalších šest let Jiří Bělohlávek

1. 1. 2017

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot perform runtime binding on a null reference
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_IconLinksList_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\MacroPartials\IconLinksList.cshtml:line 63
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 335
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 306
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 265
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 332
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 238
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(String macroAlias, IPublishedContent content, IDictionary`2 macroParams) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 209
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 116
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 100
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoHelper.cs:line 171
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Praha (1. 1. 2017) – Jiří Bělohlávek bude zastávat post šéfdirigenta a uměleckého ředitele České filharmonie i v následujících šesti letech. V Prezidentském salonku Rudolfina dnes podepsal smlouvu až do sezony 2021/2022.

„Vnímám a přijímám nabídku pokračování mé činnosti v čele orchestru České filharmonie jako výraz obecného uznání naší společné práce uplynulých čtyř let. Jsme všichni připraveni pokračovat v nastoupené náročné cestě, která objektivně přináší jasné výsledky a která je pro nás zdrojem každodenního tvůrčího vytržení. Jsme připraveni nést nadále onu velikou zodpovědnost vůči úžasnému bohatství hudby českých Mistrů a jakožto první instituce ve státě pečovat o tento odkaz ze všech sil,“ řekl Jiří Bělohlávek, který je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem České filharmonie už čtyři sezony. Za tu dobu dokázal orchestr nejen stabilizovat, ale především ho přivedl na všechna důležitá světová pódia a uskutečnil s ním řadu oceňovaných nahrávek, naposledy Dvořákovy Slovanské tance.

„Dnešní prodloužení smlouvy s Jiřím Bělohlávkem považuji za zásadní pro zachování kontinuity umělecké práce České filharmonie. Domácí i mezinárodní renomé orchestru Jiří Bělohlávek výrazně pozvedl a podařilo se mu nastolit v orchestru příjemnou a tvůrčí atmosféru. Jsem přesvědčen, že spojení Česká filharmonie a Jiří Bělohlávek připraví našim českým i zahraničním posluchačům ještě řadu krásných hudebních zážitků,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček, který ocenil mimořádně aktivní zapojení Jiřího Bělohlávka do koncertních, nahrávacích a edukačních aktivit prvního českého orchestru.

Svou radost z prodloužení smlouvy neskrýval ani ministr kultury Daniel Herman, který ve svém vzkazu uvedl: „Jsem upřímně potěšen tím, že také v dalším období bude v čele našeho nejvýznamnějšího symfonického orchestru stát pan Jiří Bělohlávek. Jeho umělecké kvality, mezinárodní renomé i jeho obdivuhodná osobnost jsou bezpečnou zárukou, že Česká filharmonie je a zůstává v těch nejlepších mistrovských rukou. Přeji mu v jeho práci mnoho zdaru.“

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Luděk Březina
PR manager
Česká filharmonie
+420 736 605 620
ludek.brezina(zavinac)ceskafilharmonie.cz

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?