Česká filharmonie vyjíždí na letní festivaly

24. 8. 2016

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot perform runtime binding on a null reference
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_IconLinksList_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\MacroPartials\IconLinksList.cshtml:line 63
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 335
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 306
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 265
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 332
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 238
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(String macroAlias, IPublishedContent content, IDictionary`2 macroParams) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 209
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 116
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 100
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoHelper.cs:line 171
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Na přelomu srpna a září vystoupí Česká filharmonie pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka na pěti evropských festivalech. Vedle tradičního českého repertoáru filharmonici uvedou i Ligetiho Concert Romanesc či Ullmannovu skladbu Don Quixote tančí Fandango. Sólový part v Mozartově Houslovém koncertu č. 5 A dur zahraje americká houslistka Hilary Hahn.

„Česká filharmonie vystupuje na významných evropských festivalech pravidelně. Tyto přehlídky nejlepších orchestrů jsou pro prestiž našeho orchestru nesmírně důležité, a jsme proto rádi, že nás na ně jejich organizátoři zvou,“ říká generální manažer České filharmonie Robert Hanč.

Po červencovém vystoupení v Bad Kissingenu se Česká filharmonie opět vrací do Německa, aby v pátek 26. srpna vystoupila na Rheingau Musik Festival ve Wiesbadenu. O čtrnáct dní později první český orchestr zahájí Beethovenfest Bonn. Koncert bude přenášet Westdeutscher Rundfunk. A do Německa se filharmonici s Jiřím Bělohlávkem letos vrátí ještě jednou. Na přelomu listopadu a prosince absolvují zájezd do Kolína nad Rýnem, Mnichova, Hamburku, Düsseldorfu a Hannoveru.

Mezi Wiesbadenem a Bonnem Česká filharmonie zahraje po dvou letech na festivalech v rakouském Grafeneggu (28. 8.) a v italském Meranu (29. 8.). Ve čtvrtek 8. září vystoupí ve švýcarském Locarně na festivalu Le Settimane musicali di Ascona.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Luděk Březina
PR manager
Česká filharmonie
+420 736 605 620
ludek.brezina(zavinac)ceskafilharmonie.cz

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?