Umělecká rada

Rada ČSKH je složena z významných osobností české kultury a vědy. Na základě schváleného dramaturgického plánu a prostřednictvím tajemníka Rady zodpovídá za uměleckou kvalitu a bezproblémový organizační chod všech koncertních řad dané sezony Spolku.

Předseda

Ing. Pavel Kysilka

Jednatel

RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Tajemník

Ing. Bohumil Antony

Místopředseda

RNDr. Jan Králík, CSc.

Dramaturg

MgA. Radek Křižanovský

PhDr. Ludvík Kašpárek (poradce dramaturga)  

Členové rady

prof. Ivan Klánský 

JUDr. Jan Kohout

Mgr. Jiří Panocha

 

 

MgA. Josef Špaček ml.

Marek Vrabec