Umělecká rada

Rada ČSKH je složena z významných osobností české kultury a vědy. Na základě schváleného dramaturgického plánu a prostřednictvím tajemníka Rady zodpovídá za uměleckou kvalitu a bezproblémový organizační chod všech koncertních řad dané sezony Spolku.

Předseda

Ing. Ivan Englich

Jednatel

RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Tajemníci

Jana Klimtová

Bohumil Antony

Místopředseda

RNDr. Jan Králík, CSc.

Dramaturg

PhDr. Ludvík Kašpárek

Členové rady

doc. MUDr. Ivo Belšan, CSc.

doc. Václav Bernášek

Mgr. Eliška Brábková

Mgr. Jana Brožková

prof. Karel Doležal († 22. září 2018)

 

JUDr. Jan Kohout

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

prof. Jan Pěruška

prof. Zuzana Růžičková, dr.h.c. († 27. září 2017)