Magdalena Kožená vystoupí s Čf

13. 3. 2016 - Tokio, Japonsko

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot perform runtime binding on a null reference
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_IconLinksList_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\MacroPartials\IconLinksList.cshtml:line 63
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 335
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 306
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 265
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 332
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 238
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(String macroAlias, IPublishedContent content, IDictionary`2 macroParams) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 209
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 116
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 100
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoHelper.cs:line 171
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\websites\D4O91YER9P\www\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Českou filharmonii bude 18., 19. a 20. listopadu poprvé dirigovat jeden z nejzajímavějších dirigentů mladé generace Robin Ticciati. Orchestr zahraje suitu Gabriela Faurého Pelleas a Melisanda, Zapomenuté popěvky Clauda Debussyho a Čtvrtou symfonii Gustava Mahlera. Sólové party zazpívá mezzosopranistka Magdalena Kožená, která Českou filharmonii zahrnula mezi své evropské rezidence, v jejichž rámci vystoupí také v londýnské Wigmore Hall, v sálech Berlínské, Hamburské a Lucemburské filharmonie a v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Dostala jsem nabídku stát se historicky první rezidenční umělkyní České filharmonie v sezoně, kdy slaví své 120. narozeniny, a taková nabídka se neodmítá,“ říká Magdalena Kožená a ke koncertu s Českou filharmonií ještě doplňuje: „Výhradně pro publikum v Rudolfinu jsem své spíše komorní evropské rezidence rozšířila o pátý program, v němž vystoupím s Českou filharmonií pod taktovkou Robina Ticciatiho.“

Dvaatřicetiletý Robin Ticciati se narodil v Londýně. Ještě jako člen Národního orchestru mladých Velké Británie se ve věku 15 let po studiu klavíru, houslí a bicích začal věnovat dirigování. K jeho podporovatelům patřili Sir Colin Davis a Sir Simon Rattle. Svým debutem s Filarmonica della Scalla v červnu 2005 se stal historicky nejmladším dirigentem, který stál za dirigentským pultem milánské Scaly. V létě 2006 uvedl Mozartovu jednoaktovou serenádu Scipionův sen na Salzburger Festspielen.

Robin Ticciati je od roku 2009 šéfdirigentem Skotského komorního orchestru a od léta 2014 šéfem operního festivalu v Glyndebourne. Od sezony 2017/2018 bude hudebním ředitelem Německého symfonického orchestru v Berlíně. Vedle České filharmonie čekají Ticciatiho v letošní sezoně debuty například s Budapešťským festivalovým orchestrem a Francouzským národním orchestrem.

Dramaturgii koncertu s dirigentem Robinem Ticciatim a mezzosopranistkou Magdalenou Koženou vysvětluje generální ředitel České filharmonie David Mareček: „Mahlerovu Čtvrtou symfonii jsme vybrali z pěti návrhů, které Robin Ticciati předložil. Zvolili jsme ji mimo jiné proto, že Ticciati jako sólistku navrhl Magdalenu Koženou. Kromě abonentního koncertu se tak zrodil základ její pozice rezidenční umělkyně. Vystoupení v Mahlerově symfonii nám však pro rezidenční umělkyni nepřišlo dost rozsáhlé. Hledali jsme tedy sólový kus do první půle večera. Ariettes oubliées byly volbou pěvkyně. Ve francouzském duchu jsme logicky drželi i úvodní číslo koncertu, Faurého suitu Pelleas a Melisanda.“

Pro více informací prosím kontaktujte:

Luděk Březina
PR manager
Česká filharmonie
+420 736 605 620
ludek.brezina(zavinac)ceskafilharmonie.cz