Fotografie ilustrujicí stránku

Čtyři kroky do nového světa

Cyklus koncertů pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky

Velcí skladatelé tvoří hudbu, díky které můžeme nahlédnout do jejich duše. Do toho tajemného prostoru, ve kterém se promítá a zároveň je z něj směrován život člověka – jeho přemýšlení, city, rozhodování a boje. V cyklu našich koncertů se pokusíme přiblížit duším a skladatelskému myšlení Leoše Janáčka, Ludwiga van Beethovena, Miloslava Kabeláče, Antonína Dvořáka a Petra Iljiče Čajkovského. Poslouchat budeme jejich silná hudební díla, která jsou poselstvím taky pro naše duše.

Fotografie ilustrujicí stránku
11+ let
Koncert
Délka programu 120 min s přestávkou
Janáčkova Její pastorkyňa

Janáčkova Její pastorkyňa

„Muž byl tehdy právě hotov s Pastorkyní. Po celou dobu, co ji tvořil, Olga se o ni nesmírně zajímala. Nyní poprosila: ‚Tatušku, zahrej mi tu Pastorkyni, já už ji neuslyším.‘ Leoš si sedl ke klavíru a hrál… Nemohla jsem to snést, utekla jsem…“ (Zdenka Janáčková)

Více
Beethovenovo a Kabeláčovo mystérium času

Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času

Beethoven byl zakotvený ve své době, ale psal nadčasová díla. Miloslav Kabeláč byl vedle Bohuslava Martinů a Karla Husy nejvýznamnější český moderní skladatel. 

Více
Dvořákovo Stabat mater

Dvořákovo Stabat Mater

„Jsem rád, že se mi tak pozdě dostalo cti být vykladačem právě tohoto Dvořákova díla: když jsem byl mlád, nedovedl bych to vůbec a bylo vskutku třeba projít životem, poznat lidskou mizérii, abych se mohl poklonit Stabat…“ (Dirigent Václav Talich, 1952)

Více
Čajkovského Romeo a Julie. A Labutí jezero

Čajkovského Romeo a Julie, a Labutí jezero

„Dříve se skládalo, tvořilo, teď se vymýšlí, vynalézá. Tento čistě rozumový proces hudebního tvoření se obráží v tom, že soudobá hudba je sice velmi vtipná, pikantní, kuriózní, ba dokonce lahodná (…), ale zároveň je studená, neprohřátá vroucí inspirací.“ (Petr Iljič Čajkovskij, 1880)

Více

Praktické informace

  • Délka programu: cca 120 minut (s přestávkou).
  • Pořad je určený pro žáky 6.–9. ročníků ZŠ a studenty SŠ.
  • Cena vstupenky na jednotlivý koncert je 150 Kč, abonentka 500 Kč. Při objednávání abonentních vstupenek lze vybrat libovolně ze dvou nabízených termínů každého koncertu. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.
  • Na každý z koncertů může jeden pedagog objednat vstupenky pro max. 60 žáků.
  • Prosíme, aby pedagog, který vstupenky objednává, své žáky na koncert také doprovázel. Doprovázející pedagog za děti zodpovídá a je třeba, aby byl přítomen v sále po celou dobu konání koncertu.
  • Rezervace vstupenek na e-mailové adrese edu(zavinac)ceskafilharmonie.cz.
  • Dovolujeme si upozornit pedagogy a účastníky vzdělávacích koncertů a workshopů, že z vybraných programů jsou pořizovány fotografické a audiovizuální záznamy pro dokumentační a propagační účely ČF.

Kontakt