Česká spořitelna

Dovolujeme si upozornit posluchače, že všechny tři koncerty jsou v tuto chvíli vyprodané. Zároveň bychom rádi upozornili, že koncert ve středu a ve čtvrtek je natáčen Českou televizí.

Schraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy tak zněl v češtině původní název Spořitelny české. V základu celého podniku stále snaha pomoci chudším vrstvám obyvatelstva, podporovat v nich prostřednictvím ukládání menších peněžních částech spořivost a pracovitost.

A myšlenka podpory a pomoci těm méně majetným stála vedle uměleckých ambicí i u zrodu našeho prvního orchestru, tenkrát ještě spolku nazvaným Česká filharmonie, spolek ku povznesení hudebního umění v Praze, jakož i spolek pensijní členů orchestru Národního divadla v Praze, jich vdov a sirotků.

Dnes je Česká spořitelna největší bankou u nás a díky svému silnému finančnímu zázemí může podporovat různé nekomerční projekty i instituce, aby snadněji dosahovaly svých cílů.

A z Česká filharmonie se opět stal světový orchestr, který hraje nezastupitelnou roli v našem hudebním životě a výrazně se podílí na budování dobrého jména České republiky a české hudby v zahraničí. Majestátní budova Rudolfina jako symbol umu, umění i tradice, myšlenka podpory a pomoci i snaha dělat věci co nejlépe rezonují v partnerství České spořitelny a České filharmonie v jejich společné první a zároveň jubilejní 120. sezóně.

Pracuj, sklízej a zmnožuj plody práce

Tak znělo heslo a poslání České spořitelny v 19. století. Promítlo se i do symbolu včely. Platí to pro každý úspěšný podnik. Ať jde o hudební orchestr nebo o banku.

Nevyčíslitelná hodnota

Každé velké lidské dílo potřebuje podpořit. O to víc, když jde o dílo, kde se návratnost investice cení pojmy jako umělecká hodnota nebo národní hrdost.

Spolupráce a společenství

Podnikatelský plán nebo partitura hudební skladby jsou bez realizace jen slibnými možnostmi. Skutečný život jim vdechuje až usilovná spolupráce mnoha lidí.

Logo indikujicí projekt nebo společnost v reklamním baneru.
Česká spořitelna a Rudolfinum opět ladí

Česká spořitelna stála jako mecenáš u samotného zrodu Rudolfina v 19. století. V roce 2015 se do Rudolfina vrátila jako nový generální partner České filharmonie.

Česká spořitelna a Rudolfinum opět ladí