Fotografie ilustrujicí stránku

Dynamický klub České filharmonie

Tom Schrecker – mecenáš České filharmonie a patron Dynamického klubu

Světové orchestry jsou závislé na podpoře ze soukromých zdrojů. Ta tu ještě tak zcela neexistuje. Ale podle mě je nejvyšší čas, aby orchestry přestaly být závislé na financování od státu. Musíme si uvědomit, že je na nás všech, abychom jim pomohli.

Fotografie ilustrujicí stránku

Myšlenka klubu

Nově vznikající Dynamický klub České filharmonie si klade za cíl vytvořit společenství milovníků, přátel a podporovatelů hudby, kteří se chtějí podílet na dalším rozvoji našeho národního orchestru, a to jak po stránce duchovní, tak i materiální. Nechce být elitářským sdružením, naopak vyrůstá z pojetí České filharmonie jako národního klenotu a váží si každého příspěvku bez ohledu na jeho výši.

V kterých oblastech nám shromážděné finanční prostředky pomohou?

 • Zajištění programové kvality na světové úrovni
 • Podpora nastupující generace nadějných umělců
 • Propagace české hudby při zájezdech do prestižních koncertních sálů
 • Nákup a financování vzácných hudebních nástrojů
 • Nahrávání české klasiky a reprezentativních děl světové hudební literatury u renomovaných vydavatelství
 • Rozšiřování repertoáru nejen o světovou hudbu, ale i o díla mladých skladatelů
 • Rozvoj edukačních programů pro děti a mládež různých věkových skupin
 • Přímé přenosy koncertů a vzdělávacích pořadů
 • Péče o budovu Rudolfina

Čtyři úrovně členství

Dynamický klub České filharmonie má čtyři úrovně členství, které jsou pojmenované podle hudebních termínů označujících různé stupně hlasitosti hudby – piano, mezzoforte, forte a fortissimo – a tím odstupňované podle výše podpory a poskytovaných výhod.

Piano

Výše příspěvku za roční členství 1 500 Kč +

Možnost rezervace dvou míst na jeden neabonentní koncert a dvou míst na jakoukoli generální zkoušku 1 týden před zahájením předprodeje.

Mezzoforte

Výše příspěvku za roční členství 10 000 Kč +

Možnost rezervace dvou míst na jeden neabonentní koncert a dvou míst na jakoukoli generální zkoušku 2 týdny před zahájením předprodeje. 

Forte

Výše příspěvku za roční členství 25 000 Kč +

Možnost rezervace dvou míst na jeden neabonentní koncert a dvou míst na jakoukoli generální zkoušku 3 týdny před zahájením předprodeje.

 

Fortissimo

Výše příspěvku za roční členství 100 000 Kč +

Možnost rezervace dvou míst na jeden neabonentní koncert a dvou míst na jakoukoli generální zkoušku 4 týdny před zahájením předprodeje.

Výhody členství

Výhoda Pianno Mezzoforte Forte Fortissimo
Osobní asistence pro objednání abonmá x x x x
Možnost zveřejnění jména v seznamu členů Dynamického klubu x x x x
Newsletter s přednostními informacemi a nabídkami vstupenek x x x x
Speciální program na dni otevřených dveří x x x x
Daňová úspora za poskytnutý dar x x x x
Sleva na nahrávky a další produkty ČF při nákupu na pokladnách v Rudolfinu 10 % 15 % 20 % 25 %
Sleva v Café Rudolfinum i o přestávkách koncertů 10 % 15 % 20 % 25 %
Možnost navštívit zkoušku orchestru   x x x
Dvě čestná místa v hledišti při Open air koncertu   x x x
Pozvánka na tiskovou konferenci k představení nové sezony   x x x
Pozvánka na partnerský večer u příležitostí představení nové sezony     x x
Možnost setkání s umělci     x x
Možnost být na jednom z koncertů součástí organizačního týmu     x x
Pozvánka na recepci po zahajovacím koncertu a dalších mimořádných koncertech       x
Dovoz na vybrané koncerty flotilou vozů Škoda       x
Další výhody po vzájemné dohodě       x

Piano

 • Osobní asistence pro objednání abonmá
 • Možnost zveřejnění jména v seznamu členů Dynamického klubu
 • Newsletter s přednostními informacemi a nabídkami vstupenek
 • Speciální program na dni otevřených dveří
 • Daňová úspora za poskytnutý dar
 • Sleva na nahrávky a další produkty ČF při nákupu na pokladnách v Rudolfinu: 10%
 • Sleva v Café Rudolfinum i o přestávkách koncertů: 10%

Mezzoforte

 • Osobní asistence pro objednání abonmá
 • Možnost zveřejnění jména v seznamu členů Dynamického klubu
 • Newsletter s přednostními informacemi a nabídkami vstupenek
 • Speciální program na dni otevřených dveří
 • Daňová úspora za poskytnutý dar
 • Sleva na nahrávky a další produkty ČF při nákupu na pokladnách v Rudolfinu: 15%
 • Sleva v Café Rudolfinum i o přestávkách koncertů: 15%
 • Možnost navštívit zkoušku orchestru
 • Dvě čestná místa v hledišti při Open air koncertu
 • Pozvánka na tiskovou konferenci k představení nové sezony

Forte

 • Osobní asistence pro objednání abonmá
 • Možnost zveřejnění jména v seznamu členů Dynamického klubu
 • Newsletter s přednostními informacemi a nabídkami vstupenek
 • Speciální program na dni otevřených dveří
 • Daňová úspora za poskytnutý dar
 • Sleva na nahrávky a další produkty ČF při nákupu na pokladnách v Rudolfinu: 20%
 • Sleva v Café Rudolfinum i o přestávkách koncertů: 20%
 • Možnost navštívit zkoušku orchestru
 • Dvě čestná místa v hledišti při Open air koncertu
 • Pozvánka na tiskovou konferenci k představení nové sezony
 • Pozvánka na partnerský večer u příležitostí představení nové sezony
 • Možnost setkání s umělci
 • Možnost být na jednom z koncertů součástí organizačního týmu

Fortissimo

 • Osobní asistence pro objednání abonmá
 • Možnost zveřejnění jména v seznamu členů Dynamického klubu
 • Newsletter s přednostními informacemi a nabídkami vstupenek
 • Speciální program na dni otevřených dveří
 • Daňová úspora za poskytnutý dar
 • Sleva na nahrávky a další produkty ČF při nákupu na pokladnách v Rudolfinu: 20%
 • Sleva v Café Rudolfinum i o přestávkách koncertů: 20%
 • Možnost navštívit zkoušku orchestru
 • Dvě čestná místa v hledišti při Open air koncertu
 • Pozvánka na tiskovou konferenci k představení nové sezony
 • Pozvánka na partnerský večer u příležitostí představení nové sezony
 • Možnost setkání s umělci
 • Možnost být na jednom z koncertů součástí organizačního týmu
 • Pozvánka na recepci po zahajovacím koncertu a dalších mimořádných koncertech
 • Dovoz na vybrané koncerty flotilou vozů Škoda
 • Další výhody po vzájemné dohodě

Členové Dynamického klubu

Piano (1 500+)

Josef Kučera

Mezzoforte (10 000+)

Marie Mlynářová

Jakub Kocmánek

Forte (25 000+)

PRK Partners

Martin Mík

Martin Říha

Fortissimo (100 000+)

Tom Schrecker

Ivana Juráňová

Jak se stát členem?

Máte-li zájem o členství v Dynamickém klubu České filharmonie, kontaktujte nás prosím telefonicky či e-mailem.