Volná místa

Na této stránce jsou k dispozici veškeré informace o aktuálních volných pozicích v orchestru i administrativě České filharmonie. Případným zájemcům přejeme hodně štěstí v konkurzech a výběrových řízeních.

2. trombon s perspektivou 1. trombonu

Česká filharmonie a šéfdirigent Semjon Byčkov vypisují konkurz na místo 2. trombonu (s perspektivou 1. trombonu od sezony 2021/2022) s nástupem k 1. 9. 2020.

Videonahrávka k předvýběru

Skladba významného trombonového repertoáru dle vlastního výběru s klavírním nebo orchestrálním doprovodem, která nejlépe reprezentuje vaše schopnosti.

Požadovaný konkurzní repertoár

Kandidáti si připraví

 - pro 1. kolo (anonymní):

Ferdinand David - Concertino Es dur (1. a 2. věta)

orchestrální party:

A. Dvořák - Vodník (1. pozoun)
W.A.Mozart - Requiem (Tuba mirum)
L. Janáček - Sinfonietta (party 1. a 2 pozounu)
G. Mahler - Symfonie č. 3

 - pro 2. kolo (neanonymní):

povinná skladba:

Benedetto Marcello - Sonata e moll (1. a 2. věta)
přednesová skladba dle vlastního výběru

orchestrální party:

B. Smetana - Šárka
L. Janáček - Taras Bulba
M. Ravel - Bolero (1. pozoun)
H. Berlioz: - Fantastická symfonie (1. pozoun)
A. Dvořák - Symfonie č. 9
N.Rimskij-Korsakov - Šeherezáda (2. pozoun)
R. Strauss - Život hrdinův (2. pozoun)
G. Rossini - Vilém Tell (předehra)

+ hra z listu

Součástí konkurzu bude hra orchestrálních partů, které účastníci obdrží s pozvánkou ke konkurzu.

Konkurzní řízení se uskuteční 12. června 2020.

Vyplňte, prosím, formulář přihlášky a zašlete se strukturovaným životopisem, fotografií, kopií dokladu o studiu a odkazem na nahrávku na YouTube na adresu: konkurz(zavinac)ceskafilharmonie.cz nejpozději do 30. dubna 2020.

Ke stažení

3. zástupce skupiny kontrabasů

Česká filharmonie a šéfdirigent Semjon Byčkov vypisují konkurz na místo 3. zástupce skupiny kontrabasů (s nástupem k 1. 1. 2021 na zkušební dobu).

Videonahrávka k předvýběru

J. Kř. Vaňhal:  Koncert  D dur (nebo verze E dur), 1. věta s libovolnou kadencí a 2. věta s klavírním doprovodem

Požadovaný konkurzní repertoár

Kandidáti si připraví

 - pro 1. kolo (anonymní):

přednes:

J. Kř. Vaňhal:  Koncert  D dur (nebo verze E dur), 1. věta s libovolnou kadencí a 2. věta

hra orchestrálních partů:

A. Dvořák: Symfonie č. 8, 4. věta
L. van Beethoven: Symfonie č. 5, 3. věta
W. A. Mozart: Symfonie č. 40, 1. věta

- pro 2. kolo (neanonymní):

přednes:

             S. Kusevickij:  Koncert fis moll
 nebo    G Bottesini: Koncert h moll
             - dvě kontrastní věty

hra orchestrálních partů:

L. van Beethoven: Symfonie č. 9, recitativy
B. Smetana: Vyšehrad, Tábor
G. Mahler: Symfonie č. 2
H. Berlioz: Fantastická symfonie
R. Strauss: Život hrdinův

hra orchestrálních sól:

  1. Mahler: Symfonie č. 1
    L. Janáček: Taras Bulba
    I. Stravinskij: Pulcinella

Notový materiál orchestrálních partů obdrží účastníci s pozvánkou ke konkurzu.

Německé držení smyčce je podmínkou účasti v konkurzu.
Účastníci jsou povinni hrát na kontrabas se sólovým laděním.
Konkurz se vypisuje na místo hráče s povinností pětistrunného kontrabasu.

Konkurzní řízení se uskuteční 25. června 2020.

Vyplňte, prosím, formulář přihlášky a zašlete se strukturovaným životopisem, fotografií, kopií dokladu o studiu a odkazem na nahrávku na YouTube na adresu: konkurz(zavinac)ceskafilharmonie.cz nejpozději do 10. května 2020.

Ke stažení

Vedoucí violové skupiny

Česká filharmonie a šéfdirigent Semjon Byčkov vypisují konkurz na vedoucího violové skupiny.

Videonahrávka k předvýběru

K. Stamic: Koncert pro violu op. 1, první věta, začít 2 takty před nástupem violy až do taktu 137 + kadence (možno i bez klavírního doprovodu)

Požadovaný konkurzní repertoár

Kandidáti si připraví

 - pro 1. kolo (anonymní):

K. Stamic: Koncert pro violu op. 1., první věta (celá s kadencí)

hra orchestrálních partů:

G. Mahler: Symfonie č. 10, Andante
R. Strauss: Don Juan

- pro 2. kolo (neanonymní):

                B. Bartók: Koncert pro violu
nebo        W. Walton: Koncert pro violu

vybraná sóla z orchestrálních partů:

V. Novák: V Tatrách
A. Dvořák: Requiem – Hostias
V. Novák: O věčné touze
J. Suk: Pohádka léta – Slepí hudci
A. Roussel: Bacchus a Ariana
G. Mahler: Symfonie č. 7 – Scherzo
B. Martinů: Fresky Piera della Francesca
R. Strauss: Don Quijote

Konkurzní řízení se uskuteční 26. června 2020.

Vyplňte, prosím, formulář přihlášky a zašlete se strukturovaným životopisem, informací o zvoleném koncertu pro 2. kolo, fotografií, kopií dokladu o studiu a odkazem na nahrávku na YouTube na adresu: konkurz(zavinac)ceskafilharmonie.cz nejpozději do 10. května 2020.

Ke stažení