Abonentní řada K

Cyklus čtyř odpoledních koncertů

Cyklus K je splněním našeho společného snu s Jiřím Bělohlávkem: po dvou letech příprav uvádíme v život pravidelné koncerty Komorního orchestru České filharmonie. Pod tímto názvem se neskrývá jedno určité těleso, ale projekt, v němž filharmonici zahrají v různých komorních seskupeních. V září spolu s dirigentem Jiřím Rožněm a hobojistkou Janou Brožk

Tak copak vás zajímá?
Zavřít